Cennetül Esma Duası Nedir? Fazileti, Anlamı ve Vefki

Cennetül Esma

Cennetül Esma duası her derde deva olan bir duadır. Üzerinde Allah'ın isimleriyle bulunduran kişilere "koruma kalkanı" anlamına gelir. Cennetül Esma duaları Hz. Ali (r.a.) Efendimizden bugüne kadar gelen ve pek çok dua kitabında da karşımıza çıkan dualardan oluşmaktadır. Öylesine etkili dualardır ki, hem dikkat ederek hem de usulüne uygun şekilde okunmalıdır. İlgili duaların sabah ve akşam besmele çekerek 19 kere okunması Allah'ın izniyle aşağıdaki isteklerin yerine gelmesine vesile olur.

 

Cennetül Esma Duası

 

Hz. Ali (r.a.)'dan gelen bir rivayettir ve Cennetül Esma duası her türlü isteğe ve dileğe karşı etkili olmaktadır. Esmaların kalkanı anlamına gelen Cennetül Esma, İmam-ı Ali (k.v.) Efendimizin ihsan ve eseridir. Bu ayet ve esmalarla ne arzu ederseniz Cenabı Hakk ihsan buyurur.

 

Bu duanın yazılmasında, üzerinde taşınmasında ev ve iş yerlerine asılmasında oldukça büyük faydalar bulunmaktadır. Cin musallatı, nazar, büyü ve bereket için faydalı olduğu söylenmektedir. Tüm faydalarını sadece ehli olan kişiler anlayabilir. Dile getirilen ise 1001 faydasının bulunduğudur. Niyet edip yaparak her türlü derde çare olduğu söylenir.

 

Dilerseniz hanenizin içinde (ev, işyeri vb.) dilerseniz de üzerinizde taşıyabilirsiniz. Fakat sakın yanlış yapmayın çünkü oldukça kuvvetli bir vefktir.

 

Cennet Esma Sırları

 

Bir diğer adı Cünnetül Esma olan bu kuvvetli dua ve vefkin birçok sırları bulunmaktadır. Bilinen sırları;

 • İnsanlar tarafından şirin görünmek
 • Kem göz ve dili bağlamak
 • Koruma amacıyla susturmak
 • Şeytanların, cinlerin ve düşmanların uzaklaştırılması
 • Bulunduğu yere hırsızın girmemesi
 • Yangınlardan sağ kurtulma
 • Türlü belalardan ve kazalardan korunma
 • Sevgi ve muhabbet
 • Allah'a itaat
 • Anne ve babaya itaat
 • Allah'ın güzel bir kulu olabilme
 • Gören herkesin sana muhabbbet, aşk ve sevgiyle konuşması

Cennetül Esma Duası Ne Zaman Okunmalı?

 

Birçok farklı duası bulunmaktadır. Sabah ve akşamları besmele çektikten sonra 19 kez okunduktan sonra aşağı istekler Allah'ın izniyle yerine gelir.

 

Yüce Allah'ın Cemalini Görmek İsteyenler

 

Bismillâhirrahmânirrahıym

Ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün anetil vücüühü lilhayyil kayyuum.

 

Kalbinin Nur ve Tevhidle Dolmasını İsteyenler

 

Bismillâhirrahmânirrahıym

Ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün lâ ilâhe illâ hüve yuhyi ve yümiyt.

 

Dualarının Kabul Olmasını İsteyenler

 

Bismillâhirrahmânirrahıym

Ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün üd uunii estecib leküm.

 

Dileğinin Makbul Olmasını ve Sözünün Geçmesini İsteyenler

 

Bismillâhirrahmânirrahıym

Ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün inellâhe kâne semiy`an aliymâ.

 

Hikmet, Mağfiret ve İlim İsteyenler

 

Bismillâhirrahmânirrahıym

Ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün vallahü aliymün bi zâtissuduur.

 

Düşmana Karşı Galip Gelmek İsteyenler

 

Bismillâhirrahmânirrahıym

Ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün innâ fetahnâ leke fethan mübiynâ.

 

Düşmana Karşı Üstünlük ve Bağlı İşlerin Açılmasını İsteyenler

 

Bismillâhirrahmânirrahıym

Ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün ve yensurakellahü nasran aziyza.

 

Katı Gönülleri Yumuşatmak İsteyenler

 

Bismillâhirrahmânirrahıym

Ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün ve innellâhe biküm le rauufürrahıym.

 

Şiddete ve Sıkıntıya Maruz Kalan, Güç İşlerin Kolaylaşmasını İsteyenler

 

Bismillâhirrahmânirrahıym

Ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün ve yec`alüllahü ba`de usrin yüsraa.

 

Zalimin Zulmünden Kurtulmak İsteyenler

 

Bismillâhirrahmânirrahıym

Ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün necciniiminel kavmiz-zaalimiyn.

 

Düşmanlarının Kahrolmasını İsteyenler

 

Bismillâhirrahmânirrahıym

Ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün inna erselnaa aleyhim haasıbâ.

 

Düşmanın Hilesinden Kurtulmak İsteyenler

 

Bismillâhirrahmânirrahıym

Ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün hasbünallâhü ve ni`mel vekiyl.

 

Fazlasıyla Rızık İsteyenler

 

Bismillâhirrahmânirrahıym

Ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün ve terzüku men teşaaaü bigayri hısaab.

 

Çocuk İsteyenler

 

Bismillâhirrahmânirrahıym

Ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün heb lii min ledünke veliyyen yerisünii.

 

Devlet ve İzzet İsteyenler

 

Bismillâhirrahmânirrahıym

Ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün tüızzü men teşaaaü ve tüzillü men teşaaaü.

 

Devlet ve Niyet İsteyenler

 

Bismillâhirrahmânirrahıym

Ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün feteaalellahül melikül hakkul mübiyn.

 

Hüzün ve Üzüntüyü Gidermek İsteyenler

 

Bismillâhirrahmânirrahıym

ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün lâ yahzünühümül feze`ul ekber.

 

Kalbin Rahatlaması ve Ferahlık İsteyenler

 

Bismillâhirrahmânirrahıym

Ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün yürzekuune ferihıyne bimaa âtâhüm.

 

Yağmur Yağmasını İsteyenler

 

Bismillâhirrahmânirrahıym

Ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün ve enzele leküm mines-semaai maaen.

 

Yapılan Sihirlerin Bozulmasını İsteyenler

 

Bismillâhirrahmânirrahıym

Ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün min şerinneffasaati fil’ukadi.

 

Hastalıktan Kurtulmak ve Şifa Bulmak İsteyenler

 

Bismillâhirrahmânirrahıym

Ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün lilleziyne âmenüü hüden ve şifaaün.

 

Ateş, Sıtma ve Harareti Gidermek İsteyenler

 

Bismillâhirrahmânirrahıym

Ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün yaa naaru küünii berden ve selaamaa.

 

Cehennem Azabından Kurtumak İsteyenler

 

Bismillâhirrahmânirrahıym

Ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün rabbenasrif annâ azâbe cehennem.

 

Ölümün Kolay Olmasını İsteyenler

 

Bismillâhirrahmânirrahıym

Ferdün hayyün kayyûmün hakemün adlün kuddûsün ve caaaet sekretülmevti bil hakkı.

Cünnetül Esma Duası

 

((اللهم اني اسألك بفاء الفردانية وراء الربوبية ودال دوام الديمومية وحاء الحياة السرمدية وياء ينابيع الحكمة وقاف القدرة وياء اليسرة وواو الوجود وميم الملك وحاء الحكم وكاف الكبرياء وميم الملكوت وعين العناية ودال الدراية ولام اللطف وقاف القرب ودال الدلالة وواو الولاية وسين السكينه . اقسم عليكم ايتها الارواح النورانية الخدام لهذه الاسماء العظام إلا ما أجبتم دعوتي وبررتم قسمي وتمثلتم لقضاء حاجتي ( وهنا تسمي حاجتك ) وفي كل مايرضي الله تعالى ومافيه صلاح أمري بحق نور وجه الله العظيم الاعظم وعظمته وكبريائه عليكم إذا لاتصف الواصفون كنه عظمته فبحق حقه عليكم الإنقياد فيما أمرتكم به فان كان أمري لكم وقسمي عليكم فيما يرضي الله تعالى فاقضوا حاجتي وان كان فيما يبغضه فردوها بحق اسم الله الاعظم عليكم وحرمته لديكم وقدره بارك الله فيكم وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير وحسبنا الله ونعم الوكيل

ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين برحمتك يا أرحم رحيمن

 

 

Allâhümme innî es-elüke bi-fâ-il ferdâniyyeti, ver-râir-rubûbiyyeti, vedâli devâmiddeymûmiyyeti, ve hâi hayaâtis sermediyyeti, veyai yenâbîul hıkmeti, ve kâfil kudreti, ve yâil yüsrati, ve vâvil vücûdi, ve mîmil mülki, ve hâil hıkmeti, ve kâfil kibriyâi, ve mîmil melekûti, ve aynil ınâyeti, ve dâlid dirâyeti, ve lâmil lutfi, ve kâfil kahri, ve dâlid delâleti, ve vâvid velâyeti, sînis sekîneti* Aksemtü aleyküm eyyetühel ervâhur rûhâniyyetül huddâmi, li-hâzihil esmâil ızâm* İllâ mâ ecebtüm da’veti, ve berertüm kasemî, ve tevekkeltüm bi-kaâi hâcetî, fî külli mâ yerdallâhü teâlâ fîhi salâhu emrî, bi-hakki nûri vechillâhil azîmil a’zam* Ve azametihî ve kibriyâihî aleyküm iz lâ yesıfül vâsifûn* Vef-alû mâ emertüküm bihî, in kâne emrî leküm, ve lasemî aleyküm, fimâ yerdallâhü fakdû hâcetî* Ve in kâne fîmâ Ya’dibullâhu feruddûhâ bi-hakki ismullâhil azîmil a’zami aleyküm ve kudretihî ledeyküm* Ve kâlû semi’nâ ve eta’nâ ğufrâneke Rabbenâ ve ileykel masîr ve hasbunallahi ve nimel vekil. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyül azim. Ve sallallahü ala seyyidina Muhammed in ve alihi ve sahbihi ecmeinet tayyibinet tahirin. Bi rahmetike ya erhamer rahimin.

Etiketler: Cennetül Esma, Cennetül Esma Duası, Cennetül Esma Vefki
Şubat 26, 2022
Listeye dön
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR