1 2 >

Hiç Yazılı Yüzükler

İslam’a gönülden bağlı olanlar İslam`ı gerçekten anlayan ve bilen insanlar üzerlerinde hep İslam’a özgü bir eşya veya göze, gönle hitap edecek şekilde üzerinde Kur’an-ı Kerim’den sure ve ayet yazılı, Esmaül Hüsna işlemeli ve başka yazı ve motiflerin bulunduğu yüzük, kolye, bileklik taşımayı seviyor ve önemsiyorlar. Bunların arasında ise en çok hiç yazılı takılar olmakla, özellikle erkek takılarında hiç yazılı yüzükler çok tercih ediliyor.

Hz. Mevlana der ki: “Bu dünyada herkes  bir şey olmaya çalışırken sen hiç ol! Menzilin yokluk olsun. İnsanın çömlekten farkı olmamalı, nasıl ki çömleki ayakta tutan dışındaki biçim değil, içindeki boşluk ise insanı ayakta tutan da benlik zannı değil hiç’lik bilincidir”.

Diriliş Takı olarak sürekli sektörü araştırıyor ve müşteri isteklerini ön  planda tutuyoruz. Böylece müşterilerin en çok talep ettiği modelleri kaliteli şekilde üreterek hep tercih edilen marka olmaya çalışıyoruz.

İslami yüzükler arasında hiç yazılı yüzük modellerine olan merak da Diriliş Takı olarak bizim de dikkatimizden kaçmadı, Müslüman kardeşlerimiz için islami yüzükler serimizde hiç yazılı yüzükler başlığıyla özel bir koleksiyon hazırlamayı kendimize borç bildik.

Hiç kelimesi anlam itibariyle çok büyük bir değer taşımaktadır. Hiç kelimesiyle ilgili Kur’an-ı Kerim’in Meryem suresinin 9. ayetinde de şöyle buyrulur: “Bundan önce de seni, sen hiç bir şey değilken yarattım”. Manevi tekamüllerin başlangıç noktası olan Hiç lafzı benlikten sıyrılmayı ifade eden bir kelimedir. Hiç, “Allah`tan başka gerçek varlık yoktur” demektir.

Diriliş Takı olarak  bu kelimenin anlamını hissederek özenle tasarlamakta olduğumuz  hiç yazılı yüzükleri benlikten sıyrılıp, gönlü hikmetle süslenmiş tevazu ve gönlü güzel müşterilerimizin parmaklarında taşımaktan çok memnun olacakları takıları olacaktır.

Hiç Yazılı Yüzük Modelleri

Hiç lafzı o kadar derin anlama sahip bir kelime ki onu anlamak ve hiçliye ulaşmak, ulaşabilmek her müslümana nasip olmaz. Hiç yazılı yüzük modelleri üzerine çalışırken de bu kelimenin derin anlamını yansıtabilmek için özel tasarımlar hazırladık. Arapça hiç yazılı yüzükler her biri farklı kesimler ve farklı teknikler kullanılarak 925 ayar gümüş madeninden tasarlandı.

Derler ki hiç olabilmek için önce onu anlamak ve hiçliği gerçekten kalben hissetmek, yokluk halini idrak etmek gerekir. Bu nedenle de Hiç kelimesinin anlamını hissetmek ve bunu gümüş yüzük tasarımında kullanmak oldukça zor ve sorumluluk isteyen bir iştir.

Diriliş Takı olarak bu kelimeni doğru şekilde yansıtabilmek, yalınlığı ve insanlara kattığı değerleri hissettirebilmek için hiç Yazılı yüzükleri çoğunlukla taşsız yüzük modelleri olarak tasarladık.

Hiç olmak aynı zamanda her şeye sahip olmaktır. Hiç kelimesi aslında hafifliğiyle büyük bir ihtişama sahiptir. Tasarladığımız bazı yüzüklerde “Hiç”liğin bu ihtişamını göstere bilmek ve yüzük seçiminde ihtişamlı modelleri tercih eden müşterilerimiz için bu kelimeyi kehribar taşın içine altın varak üzerine nakşetmekle göz okşayan hiç yazılı yüzük modelleri hazırladık.

Hiç yazılı yüzük modelleri her biri üzerindeki  Hiç lafzını İslami yazıları zerafetle buluşturan hat sanatıyla yazıldı. Birçok yüzüğümüzde hat sanatının zerafetini mine sanatının zerafetiyle vehdet halinde kullandık. Böylece bir tarafta Hiç kelimesinin ifade ettiği değerli anlam diğer tarafta minenin asilliği ve zerafeti yüzüklerin bambaşka  bir havaya bürünmesini sağladı.

Seçimini sadelikden yana kullanan müşterilerimizi için de tamamı 925 ayar gümüş olan siyah zemin üzerine üç boyutlu şekilde Hiç yazısını işledik. Hiç yazılı yüzükler için tasarladığımız taşsız yüzük modelleri yalın bırakmayak bazılarında yan kısımlarını modern tarzda olan sur deseniyle süsleyerken, birçoğunda Osmanlı dönemi motif ve desenleri, kalem işi desenlerle donatarak ortaya göz alıcı tasarımlar çıkardık.

Hiç Yazılı Yüzük Fiyatları

Hiç yazılı yüzük fiyatları ile ilgili kesin ve sabit bir rakam söylemek bu yüzüklerde kullandığımız farklı model ve tekniklerden dolayı mümkün değildir.

Oval, kare ve yuvarlak kesimli, kendinde birçok desen ve motifleri ihtiva eden, taşsız ve taşlı modellerde sunduğumuz, ayrıca birçok mineli modelleri de mevcut olan, üzerine mikro taşlar eklemeli hiç yazılı yüzük modelleri her biri farklı tasarımlarına ve eklemelerine göre farklı fiyatlarda sunuluyor.

Bu nedenle sizi şimdi hiç yazılı yüzük modelleri incelemek, hiç yazılı yüzük fiyatları hakkında bilgi edinmek ve daha fazla ürünü görebilmek için Diriliş Takı online sitesini ziyaret etmeye davet ediyoruz.

İslam’da Hiç Lafzı

“Hiç”, derin anlamlı bir kelime olup dinsel ve felsefi akım olan tasavvufun sembolüdür.  Tasavvuf, dinin takva (günahtan kaçınma, sakınma), züht (dine göre yasak olan eylemlerden sakınıp, dinin buyurduklarını yerine getirme) ve ihsan (iyi davranma, iyilik etme, bağışlama) tarafıdır. Kalben Allah’ı yakından tanıyabilme sanatıdır.

Tasavvuf, insanları “insan-ı kamil” seviyesine eriştirecek biri eğitim sürecidir. Öyle bir eğitim ki insanları iç alemden, varlık, benlik, gurur ve kibirden kurtarıp hiçlik ve yokluk halini idrak etmeye davet ediyor. Tasavvufun adab, ahlak ve ahval olmakla üç makamı vardır ki insan bu makamlarda sıralanan niteliklere uymakla hiçlik makamına ulaşabilir.

Tasavvufi terbiyenin amacı kişinin ben demeyi terk etmesini sağlamak, kulun Allah’ın kudreti ve saltanatı karşısındaki hiçliğini anlamasıdır. En önemlisi ise nefsi terbiye etmektir. Tasavvufta ise hiçliye giden yol nefsin arzularından kurtulabilimekten, sıyrılabilmekten başlar. Nefsin en zor terk edebildiği huy gurur, kibir ve benliktir. Hiçlikte ise gurur ve kibir yoktur.

Manevi anlamda hiçlik, aslında her şey demektir. Hiçlik büyük bir bilgelik olup onda bilginin getirdiği tevazu vardır. Tevazu ve mahfiyet yani gizlilik, gönül cevherinde samimiyet ve ihlas sırrının tezahür etmesine ciddi bir zemin hazırlar.

Hiçlik Tanrı’nın bilgeliği karşısında insanın kendini ve haddini bilme hali, evrenin büyüklüğünü anlayarak kendisinin aslında bir toz zerresi kadar küçük olduğunun farkına varma halidir. Hiçlik, Tanrı’ya hayranlık ve saygı duyarak yaşamaktır.

 

Mevlana da bu düşünceleri destekleyecek şekilde şöyle der: “Allah buyurdu ki: ‘Ey insan, dikkatle bak da gör, senin topraktan yaratılmış bedenine, ruhumdan bir tohum ektim, seni yücelttim. Sen bu toprağın bir tozu iken, seni üstün bir varlık yaptım. Sana akıl verdim, aşk verdim. Sen bir hamle daha yap da, topraklığı, yani tevazuu kendine sıfat, huy edin. Ben de seni bütün yaratıklarımın üstüne emir kılayım”.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR