Davud Yıldızı Anlamı, Davud Yıldızı Nedir? Kolye ve Yüzükler

Davud Yıldızı

Antik çağlardan beri bilinen altıgen yıldız, diğer adıyla Davud yıldızı, dünyanın en popüler ve hakkında çok konuşulan, araştırmalar yapılan sembollerinden biridir. Farklı coğrafyalarda yaşayan ve farklı kültürlere sahip birçok halkın ortak sembolü olsa da Davut yıldızı anlamı her kültüre göre farklılık yorumlanmıştır. Özellikle dinler ortaya çıktıktan sonra  bu sembole farklı anlamlar yüklenmiştir.


Aynı zamanda hem İslamda hem Hıristiyanlıkta hem de Yahudilikte önemli bir sembol olarak kabul edilen Davud yıldızı nedir ve Davud yıldızı ne anlama gelir? Bu sembol neden Davud Yıldızı olarak adlandırılıyor?


Davud Yıldızı Anlamı✡️

 

Yıldızlar ve onların sembolik anlamları her zaman dikkat çeken ve araştırılan konulardan olmuştur. Ama en dikkat çekeni ve bilineni heksagram yani iç içe geçmiş iki üçgenden oluşan altı köşeli yıldızdır. Bu yıldızın en bilinen adı ise Davud Yıldızı veya Davud’un Kalkanı’dır.


Peki bu sembol neden Davud Yıldızı olarak adlandırılıyor?

 

Efsaneye göre, İsrail Krallığı`nın ikinci hükümdarı olan Kral Davud düşmanı Nemrut ile savaşa çıkmadan önce arkasına iki üçgenin bağlı olduğu kalkan hazırlar. Savaşın en önemli anında üçgenler birleşerek bir yıldız figürü oluşturur ve Kral Davud’un savaşı kazanmasını sağlar. O zamandan sonra altıgen yıldız Davud Yıldızı veya savaşta Davud’u ve halkını koruyan kalkan olduğu için Magen David (Davud’un Kalkanı) olarak adlandırılır.


Bir efsaneye göre de Davud yıldızı anlamı koruyan, savunan demektir. Magen de İbranice`de “koruyan”, “koruyucu” anlamına gelmektedir. Bu anlamından dolayı savaşlarda askerleri koruyan silaha “magen” de denmektedir.


Orta Çağlar’ın başından itibaren de altı köşeli yıldız koruyan bir tılsım anlamı kazanmış, Müslümanlarda Süleyman Mührü adıyla, Hıristiyanlarda ve Yahudilerde ise Davud Yıldızı adıyla kullanılmıştır. Bu tılsımın insanları kötü niyetli insanlardan, şeytanın şerrinden ve her türlü beladan koruduğuna inanılmıştır.

 


Davud Yıldızı Nedir?✡️


Davud yıldızı, farklı kültürlerde bilgeliği, özgürlüğü, yaşamı ve umudu simgeler. Farklı dinlere ve kültürlerde farklı şekillerde yorumlanan Davud yıldızı nedir diye sorulacak olursa, her kültürde ve dinde ortak bir fikir karşınıza çıkar. Davud Yıldızı, istisnasız her kültürde koruyucu muska rolünü oynamaktadır. 


Orta Çağ’da din artık yaygın olsa da büyü, muska, koruyucu güçler halk arasında kendi popülerliğini korumaya devam ediyordu. Öyle ki rahipler bile muskaların koruyucu gücüne inanıyor, duaların yazıldığı, çeşitli çizimlerin olduğu muskalar taşırdı. Bu muskalardan biri de Davud Yıldızı’ydı. Davud Yıldızı onu taşıyan kişiyi korurdu. 15. yüzyıldan kalma bir saat defterinde “Süleyman Mührü’nü üzerinde taşıyan yakalanmaz” ve bu yazıya eşlik eden altıgenli mühür dikkati çeker.


Bir grup araştırmacı Davud Yıldızı’nı Çin sembolizminin modeli Yin – Yang’ın analogu olarak görmektedir. Onlar üst ve alt üçkenlerin erkek ve dişi enerjilerinin kaynaşması olarak yorumlasa da başka bir grup ateş ve su unsurlarının birleşimini temsil ettiğini savunur.


Dünyanın farklı kültürlerinde ve farklı dinlerde derin köklere sahip Davud Yıldızı farklı şekillerde yorumlanmakta, bu sembole farklı anlamlar yüklenmektedir.

 


Yahudilikte Davud Yıldızı


Davud yıldızı anlamı ile ilgili Yahudilikte farklı yorumlar vardır. İbranice’de “gelenek” anlamına gelen felsefi bir düşünce ve kurallar bütünü olan Kabala`nın bu sembolle ilgili yorumu çok önemlidir. Kabala`da Davud yıldızı, yıldızın merkezi de dahil yedi nokta duygusal nitelikte yorumlanmaktadır. Şöyle ki bu yedi nokta, merkezde sağlamlık olmakla diğer altı nokta da ona bağlı olarak nezaketi, ciddiyeti, uyumu, azmi, büyüklüğü ve asaleti temsil eder.


Yahudilikle ilgili sunduğu ikinci versiyon İsrail Krallığı’nın ikinci hükümdarı Kral Davud’la ilgilidir. Şöyle ki Davud sadece bir kral değildi, Yahudilikte, Hıristiyanlıkta ve İslamda önemli bir figürdü. Ayrıca koruyucu bir güçtü. Bu altı köşeli yıldızın da Kral Davud’u Yahudi halkının kalkanı, koruyucusu olarak temsil ettiğine inanılırdı. Bu nedenle de Davud Yıldızı olarak adlandırılmıştır.


Araştırmacıların diğer versiyonu ise Yahudi halkının biriktirdiği deneyimin sembolü olduğudur. Şöyle ki araştırmacılar, ilk üçgenin üç köşesinin yaratma, vahiy ve kurtuluş, diğer üçgenin üç köşesinin ise insan, dünya ve Tanrı’yı ifade ettiğini söyler.


Hıristiyanlıkta Davud Yıldızı🔯


Hıristiyan kaynaklarında ise Davud yıldızı nedir sorusunun yanıtları Yahudilikten farklı cevaplanmıştır. Ortodoks Hıristiyanlıkta Davud Yıldızı`nın Tanrı`nın dünyayı yarattığı altı günü simgediğine inanırlar. Bir grup ortodoks ise yıldızın Eski ve Yeni Ahit`in birliğini sembolize ettiğini savunur.


Bazı kaynaklarda ise Hıristiyan ilahiyatçılarının akılları karıştıran yorumlarına rastlanmaktadır. Şöyle ki Hıristiyan kiliselerinde genellikle haçların tepesinde Davud Yıldızı görülmektedir. Birçok ilahiyatçı haçların tepesinde yer alan bu yıldızı ölümü, günahları ve kötü niyetleri ortadan kaldıran Sabah Yıldızı`yla ilişkilendirirler. 


Bu yorumlarına İsa Mesih’in  kendini Sabah Yıldızı ile karşılaştırdığını da eklerler. Ama bu yorumu destekleyen mantıklı bir açıklamanın olmadığı ve bu fikir Kilise Dogmalarında resmi olarak kabul edilmediği için sadece bir grup ilahiyatçının yorumu olarak kalmaktadır.


İslamda Davud Yıldızı☪️

 


İslamda altıgen sembol diğer dinlerden farklı bir şekilde Süleyman Mührü olarak adlandırılmıştır. Kur’an-ı Kerim'in 27. Suresi olan Neml suresinin 15. Ayetinden başlayarak 44. Ayeti de dahil olmak üzere Hz. Davud ve oğlu Hz. Süleyman’ın adı geçer, Hz. Süleyman’ın hayatının bir kısmı anlatılır. En bilge hükümdar olan Hz. Süleyman yüzüğü süsleyen altıgen yıldızla yani mührüyle cinler üzerinde güç, hayvanları, rüzgarları yönetme gücü kazanmıştır.

 

Etiketler: Davud Yıldızı, Davud Yıldızı nedir, Davud Yıldızı anlamı
Mayıs 14, 2022
Listeye dön
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR