Diş Ağrısı İçin Dua - Diş Ağrısına İyi Gelen Şifa Veren Dualar

Diş Ağrısı İçin Dua

Diş ağrısı için dua, diş ağrısına iyi gelen dua en çok aranılan ve merak edilen konulardan biridir. Biz de bu defa sizin için diş ağrısı duası nedir? Diş ağrısı için dua nasıl okunur? Geçmeyen diş arğıları için hangi dua okunur? Peygamber Efendimizin diş ağrısı için okuduğu dua hangisidir? araştırdık.

İnsan vücudunun belki de en şiddetli ve dayanılmaz ağrısı diş ağrısıdır. Aniden gelir ve ağrı kesici ilaçlara rağmen bir türlü geçmek bilmez.

 

Ağrı kesici ilaçların ve bir sürü başka tıbbi yöntemlerin yanı sıra bir çok sıkıntılı durumlarda, baş ağrılarında ve çeşitli rahatsızlıklarda olduğu gibi ani gelen diş ağrıları için de, dua okuyabilir, şifa dileyebilirsiniz. Okuyacağınız dualar diş ağrılarınızı hafifletir, sizi bir nebze de olsa rahatlatır.

 

Diş Ağrısı İçin Okunacak Dualar

 

Çeşitli sebeplerden ve ihmallerden dolayı ortaya çıkan ani diş ağrıları geceleri uykusuz kalmaya, gündüzleri yorgunluğa neden oluyor. Diş ağrılarından kurtulmak için ise en etkili yöntemlerden birinin diş ağrısı duası olduğu söyleniyor.

 

Farklı kaynaklarda diş ağrısına iyi gelen dua olarak birkaç farklı duaya rastladık ve sizler için onları bir araya getirdik.

 

Birçok durumda olduğu gibi diş ağrısı için dua olarak Kur-an'ı Kerim`in çok faziletli sureleri olan Fatiha ve İhlas surelerini okuyabilirsiniz.

 

 

Fatiha suresi Türkçe okunuşu: “Bismi(A)llâli-rrahmâni-rrahîm(i). Elhamdu li(A)llâhi rabbi-l’âlemîn(e). Errahmâni-rrahîm(i). Mâliki yevmi-ddîn(i). İyyâke na’budu ve-iyyâke nesta’în(u). İhdinâ-ssirâta-lmustakîm(e). Sirâta-lleżîne en’amte ‘aleyhim ġayri-lmaġdûbi ‘aleyhim velâ-ddâllîn(e).

 

Anlamı: Bismillahirrahmanirrahim, Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah`a mahsustur. (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.

 

 

İhlas suresi Türkçe okunuşu: Kul huva(A)llâhu ehad(un). (A)llâhu-ssamed(u). Lem yelid velem yûled(u). Velem yekun lehu kufuven ehad(un).

 

Anlamı: De ki: O, Allah birdir. Allah sameddir. O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur. 

 

Fatiha ve İhlas surelerinden sonra “Ve tera’l-cibâle tehsebuhâ câmideten ve hiye temurru merra’s-sehâbi. Sun’allahillezî etgane kulle şey’in innehu habîrun bimâ tef’elûn” diş ağrısı duası okunur. Bu dualar birlikte okunduğunda diş ağrılarını hafifletir ve rahatlatır.

 

Peygamber Efendimizin Diş Ağrısı İçin Okuduğu Dua

 

Peygamber Efendimizin sahabelerinin onun farklı sıkıntılarda, ağrılarda ve zor durumlarda okuduğu dualarla ilgili hadisleri, rivayetleri vardır. Yine bu rivayetlerden birinde Peygamber efendimizin diş ağrısı için okuduğu dua şöyledir:

 

بسم الله بسم الله بسم الله اَعُوذُ بِعِزَّةِاللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ ماَ أَجِدُ وَأُخاُذُرِ مِنْ وَجعِي هذاَ

 

Türkçe okunuşu: “Eûzu bi izzeti`llâhi ve bi-kudratihî min şerri mâ ecidü ve uhâziru min vecâi hâzâ”

 

Anlamı: “Vücudumda duyduğum ağrının şerrinden ve sakındığım, korktuğum şu acıdan ve ağrıdan Allah`ın izzet ve kudretine sığınırım”.

Başka bir hadiste ise Peygamber Efendimizin diş ağrısı için okuduğu dua Türkçe, “Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifa ver, çünkü şifa verici sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle şifa ver ki hiç bir hastalık bırakmasın” anlamına gelen “Ezhibil-be`se rabben`nasi eşfi ve enteş`şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame” duası olduğu rivayet edilmektedir.

Geçmeyen Diş Ağrılarına İyi Gelen Etkili Dualar

 

Heysemi`nin Mecma‘u`z-zevâ’id ve menba‘u`l-fevâ’id kitabının X. cildinde yer alan “Bismillahi Allahümme dâvini bi devaike veşfini bi şifaike ve ağnini bi fadlike ammen sivâk vahzer anni ezake” duasının diş ağrısına iyi gelen dua olduğu söylenmektedir.

 

Anlamı: Ey Rabbin! Beni kendi devan ile tedavi et, bana kendi şifan ile şifa ver ve beni kendi fazlınla Senden başkalarından mütağni kıl ve beni ezalardan uzak tut”.

 

En etkili diş ağrısı duası ise şöyledir: Elif lam mim sad. Kaf ha ya ayın sad. Ha mim ayın sin kaaf. La ilahe illa hüve rabbül arşil aziymi. Üskün eyyühel vecu billezi in yeşe yüskinirriyha feyazlelene ravadike ala zahirini ve lehü ma sekene filleyli vennehari ve hüvessemiul aliymü”.

 

 

Bu duanın sağ elin işaret parmağını ağrıyan dişin üzerine koyarak ağrı geçinceye kadar okunması gerekiyor.

 

Etiketler: Diş Ağrısı İçin Dua
Ocak 26, 2022
Listeye dön
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR