İşlerin Rast Gitmesi İçin Dua - Hayırlı İş İçin Mucizevi Dualar

İşlerin Rast Gitmesi İçin Dua

Bir işe başlarken, yeni bir iş kurarken, herhangi bir yola çıkarken ya da işler yolunda gitmediğinde hepimiz ilk çareyi dua etmek, Allah’tan yardım istemek, O’na sığınmakta görürüz. Çünkü O, en yücedir, kullarının derdini dinleyen, onlardan merhametini esirgemeyen, O, her şeyin en hayırlısını bilen ve her şeyi görendir. Böyle durumlarda hep Kur’an-ı Kerim’den okuduğumuz, bir hadisten duyduğumuz, bildiğimiz duaları tekrarlarız. Ama işlerin rast gitmesi için mucize dualar vardır. Öyle dualar ki bu duaları okursanız başladığınız bir iş rast gider, yolunda gitmeyen işler ise rayına oturur.


O zaman çoğu kişinin aradığı ve bilmek istediği işlerin yolunda gitmesi için dua nasıl okunur? Peygamberimizin işlerin yolunda gitmesi için tavsiye ettiği dua hangisidir? Hangi dualar okumak gerekiyor? sorularını yanıtlayalım.


Hz. Peygamber Efendimizin Tavsiye Ettiği Dua🤲


Peygamber Efendimizin sahabelerinin anlattığı hadislerde onun Hz. Fatıma’ya işlerinin yolunda gitmesi için bir dua söylediği, eğer bu duayı okursa Allah’ın onun duasını duyacağını ve geri çevirmeyeceği anlatılıyor. Peygamber efendimizin kızına tavsiye ettiği işlerin yolunda gitmesi için dua şöyledir: 


“Bismillahirrahmanirrahim

Yâ Hayyü, yâ Gayyûm! Bi rahmetike esteğîsü fe eSlıh lî şe’nî küllehü ve lâ tekilnî ilâ nefsî Terfete aynin” 


Anlamı: Ey Hayy ve Kayyum olan Allah’ım! Ancak senin rahmetine sığınırım. Benim bütün işlerimi düzelt ve beni göz açıp kapayıncaya kadar (da olsa) asla nefsime (nefsimin eline) bırakma.


Kur’an-ı Kerim’de İşlerin Rast Gitmesi İçin Okunacak Dualar🙏


Kötü günde, sıkıntı çekerken, endişeliyken, işler yolunda gitmediğinde, yeni bir işe başlanıldığında Kur’an-ı Kerim’den sureler okuyarak huzur bulmaya çalışır ya da tam aksine mutluyken şükretmek için Allah’ın isim ve sıfatlarını zikreder, dualar okuruz.


Kur’an-ı Kerim’de her surenin her ayetinin ayrı bir fazileti, sırları vardır. Hiç şüphesiz ki işlerin rast gitmesi için mucize dualar da Kur’an-ı Kerim’de mevcuttur.


Kur’an’da okuyabileceğiniz işlerin rast gitmesi için dua arıyorsanız 20. sure Ta-Ha suresinin 25. ve 26. ayetlerini  okumanız tavsiye edilir. Faziletli Ta-Ha suresi birçok durumda, farklı niyetlerle okunabilecek bir suredir. Özellikle 25 ve 26. ayetleri ise işlerin rast gitmesi için mucize dualar arasındadır.


Ta-Ha suresinin 25. ve 26. ayetlerinin Türkçe okunuşu ve meali şöyledir:


Kâle rabbi-şrah lî sadrî – Musa şöyle yalvardı: “Rabbim! Göğsüme genişlik ver. Veyessir lî emir – İşimi kolaylaştır.İşlerin Rast Gitmesi İçin En Etkili Dua😇


Birçok kaynakta ister Kur’an-ı Kerim’den isterse Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği ve işlerin tast gitmesi için dua olarak birçok başka dualar karşımıza çıkıyor. Ama en etkili duanın,


“Allah’ım! Senden işte sebat etmeyi ve doğruluğa azmetmeyi istiyorum. Nimetine şükretmeyi ve sana güzel bir şekilde ibadet edebilmeyi istiyorum. Doğruyu konuşan bir dil ve eğriliklerden uzak bir kalp diliyorum. Allah’ım! Senin bildiğin her çeşit şerden sana sığınırım. Bildiğin bütün hayırları senden isterim. Bildiğin günahlardan dolayı beni affetmeni diliyorum” anlamına gelen “Bismillahirrahmanirrahim, Allahümme inni es’lüke’s-sebate fi’l-emri ue’el-azlmete ‘ale’r-ruşdi. Ve es’elüke şeka ni’metike ve hüsne ‘ıbadeüke. Ve es’lüke Usanen sadikan ve kalben sellmen. Ve e’uzü bike min şerri ma ta’lemü. Ve es’elüke min Hayri ma ta’lemü. Ve estağfiruke mimma ta’lemü. Amin” duasının olduğu söyleniliyor.


Bu duayı her kim okursa yeni başladığı işinde, attığı yeni adımlarda başarılı olur, ya da işleri ters giden biriyse işleri mutlaka yoluna girer.


Bir İşe Yeni Başlanıldığında Okunacak Dua👷‍♂️


Tirmizi’nin hadis kitabında anlattığı hadislerinden birinde işlerin rast gitmesi için dua olarak bu duaya rastlanır: “Allahümme hır li uehter U.Vela telkini ala ihtiyari”.


Anlamı ise şöyledir: Allah’ım! Bu işi bana hayırlı kıl ve bu işi bana nasip eyle. Allah’ım beni kendi başıma bırakma.


Son olarak ise herhangi bir işe başlarken, önemli bir iş için yeni bir yola çıkarken bu duayı okuyabilirsiniz.


Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâ na’büdü ve iyyâkenesta’în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ”.


Okuyacağınız bu dua yeni başladığınız ve başlayacağınız her işte size başarı getirecektir.


Ayrıca işlerin rast gitmesi için dua okuduğunuzda bunu genellikle perşembe akşamları iki rekat niyet namazı kıldıktan sonra üç kez tekrarlamak şartıyla yapmanız tavsiye ediliyor.

 

Etiketler: İşlerin Rast Gitmesi İçin Dua, işlerin yolunda gitmesi için dua, işlerin rast gitmesi için mucize dualar
Ocak 24, 2022
Listeye dön
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR