Karınca Duası Anlamı ve Fazileti, Karınca Bereket Duası

Karınca Duası

Bol kazanç, bereket, hayırlı rızık ve en önemlisi helal para herkesin isteği, dileğidir. Buna ulaşabilmek için yapılan en etkili yol ise halk arasında Karınca Bereket duası olarak bilinen duadır. Bu duaya sıklıkla iş yerlerinin, mağazaların girişinde, hatta evlerde bile rastlarız.

 

Peki Karınca duası anlamı nedir? Faziletleri nelerdir? Nasıl okunur?  Karınca duası Kur`an`i Kerim`de geçer mi? Bu içeriğimizde bu sorulara sizlerle birlikte yanıt aramaya çalışacağız.

 

Karınca Duası Anlamı

 

Bereket duası olarak da bilinen Karınca duası herkesin  de bildiği gibi bolluk bereket getirmek için, maddi sıkıntıların olduğu kıtlık durumlarında okunan bir duadır. Genellikle iş yerlerinin girişinden asılır ve bol kazanç getireceğine inanılır.

 

Bu dua sadece sıkıntılı durumlarda değil, aynı zamanda mevcut durumun daha da iyileşmesi, haneden veya iş yerinden bereketin uzak olmaması, her daim bol kazançlı olması için de okunur.

 

Duanın etkisi, karınca duası fazileti nasıl okunması gerektiği, Arapçası ve Türkçesi, Türkçe anlamından içeriğimizin daha sonraki bölümlerinde bahsedeceğiz. Ama öncelikle bilmemiz gereken kısım karınca duası anlamı nedir? Bu duaya neden karınca duası denmektedir?

 

Birçok kaynaklarda karınca duasının böyle adlandırılması Hz. Süleyman peygamberin başından geçmiş bir olayla ilgili olduğu söyleniyor. Hz. Süleyman peygamberin cinlere, perilere, hayvanlara, rüzgara ve tüm doğa olaylarına hükmedebildiği ve hayvanlarla konuşabildiği söyleniyor. Şöyle ki rivayete göre Hz. Süleyma`nın saltanatı döneminde büyük bir kıtlık yaşanmış. Bu kıtlığın sebebiyse yağmurun yağmaması olmuştur. Bir gün bütün halk toplanmış kendi kralları olan Hz. Süleyman ile birlikte yağmur duası için gitmişler. Yolda bir karıncaya rastlamışlar. Hz. Süleyman karıncanın Allah`a dua ettiğini duymuş. Karınca duasında şöyle söylüyormuş: “Bizi var eden Allah! Senin rahmetin olmadan yaşayamayız. Bize su verirsen rızka mazhar oluruz. Ya bize su gönderir bizi yaşatırsın ya da helak oluruz”.  Bir süre sonra Cebrayil karıncanın duasının kabul olduğu haberini getirir.

 

Karınca duası anlamı da bu hikayeden geliyor. Bu hikaye farklı şekillerde yorumlanmış ve yazılmıştır. Bazıları uydurma olsa da bu rivayet İmam Ahmed b. Hanbel`in “ez-Zühd” eserinde rastlanmıştır.

 

 

Karınca Duası Fazileti

 

Daha önce de söylediğimiz gibi karınca duası veya karınca bereket duası adından da belli olduğu üzere bereket, hayırlı rızık getirir. İnsanlar kıtlıktan, borçtan kurtulmak için karınca okunur ve rahatlığa kavuşur.

 

Karınca duası fazileti  de en çok bu duanın anlamıyla ilgilidir. Öncelikle karınca duası zengin veya fakir farketmez herkesin sıklıkla okuması gereken duadır. Bu dua rızık ve bol kazanç getirir. İş yerlerine veya evlere asılırsa bu evden bolluk ve bereket, helal kazanç eksik olmaz. Bu dua kazanca giden yolları açar.

 

Bu saydıklarımız karınca duasının faziletlerinin küçük bir kısmıdır ve herkesin bildikleridir. Bir de bilmedikleriniz vardır. Bu dua maneviyatı güçlendiren dualardan biridir. Allah`ın tekliyini ve bizim O`nun aciz kulladı olduğumuzu bir daha hatırlatır. Sadece onun rahmetiyle helal rızkımızın olacağını ifade eder. Bu duanın içerisinde peygamberlerin, meleklerin, kutsal kitapların adı geçer. Bu da aslında büyük bir ibadettir.

 

Karınca duasının kabul görmesi ve duanın içinde adı geçen dört meleğin, Cevrail`in, Azrail`in, Mikail`in ve İsrafil`in duyması için özellikle Cuma namazından sonra okunması tavsiye edilir.

 

 

Karınca Bereket Duası

 

Karınca duasına Hz. Süleyman peygamber ile ilgili rivayetler dışında hadislerde ve Kur`an`i Kerim`de rastlamamıştır. Ama bu, duanın dine göre caiz olmadığını anlamına gelmez. Dini kaynaklar karınca duası anlamı itibariyle okunmasında herhangi bir sakınca görmediğini, İslam dinine aykırı olmadığını açıklıyor. Duanın faziletlerinde de söylediğimiz gibi bu dua Allah`ın tekliğini ifade eden ve maneviyatı güçlendiren dualardan biridir. Bu nedenle de gönül rahatlığı ile bu duayı evinizden, iş yerlerinisden asabilir, üzerinizde taşıyabilir, sık sık okuyabilirsiniz.

 

Karınca Duası Arapça Okunuşu

 

Karınca Duası Türkçe Okunuşu

 

Allahümme ya Rabbi Cebrâîle ve Mîkâile ve İsrâfile ve Azrâile ve İbrahime ve İsmaile ve İshaka ve Yakube ve münzilel berakâti vet Tevrâti vez-Zebûri vel İncili vel Furkan. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billahil aliyyil azim. Lâ ilâhe illallahül melikül hakkul mübin. Muhammedü-Resülüllahi sadikul va'dil emin. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Hayyu, Ya Kayyum, Ya zel Celali vel İkram. Es'elüke ya Rabbel arşil azimi en yerzükani rizkan halalen tayyiben birahmetike ya erhamer Rahimin. Yemliha, Mekseline, Mislina, Mernüş, Debernüş, Şazenüş, Kefetatayyuş, Kıtmîr.

 

Karınca Duası Anlamı

 

“Ey Cebrailin, Mikailin, İsrafilin, Azrailin, İbrahimin İsmailin, İshak ve Yakubun  Rabbi Allahım, ey bereketleri indiren, Tevrat, Zebur, İncil ve Kuranı indiren Rabbim. Güç ve kudret yalnızca büyük ve yüce olan Allaha aittir. Apaçık Hak ve yegâne Malik olan Allahtan başka hiçbir ilah yoktur. Sözünde sadık ve Emin olan Hz Muhammed Allah’ın Elçisidir. Ey Rabbim, Ey Rabbim, Ey diri ve Kaim olan, Ey celal ve ikram sahibi! Ey büyük (azim) olan arşısahibi, senden beni helal ve hoş bir rızk ile  rızıklandırmanı istiyorum, senin rahmetinle ey merhametlilerin en merhametlisi! Debernuş, Şazenuş, Kefeştetayyuş, Kıtmir, Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş (Ashabı Kehfin isimleri).”

Etiketler: Karınca Duası, Karınca Duası anlamı, Karınca Bereket Duası, karınca duası arapça
Temmuz 26, 2022
Listeye dön
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR