Uyku Duası, Peygamber Efendimizin Uyku Getiren Duası

Uyku Duası

Çeşitli sağlık ve psikolojik sorunlardan, sıkıntı ve problemlerden dolayı uyku sorunları yaşanabiliyor. Uykusuzluk için doktora gidilir, meditasyon yapılır, farklı tedaviler ve yöntemler kullanılır. Düzensiz uykudan muztaripseniz bu sorundan kurtulmak için başka bir yöntem de vardır. Uykusuzluk sorunu yaşıyorsanız uyumak için dua okuyabilirsiniz.  Peki, uyku getiren dua nedir? Uyku duası nasıl okunur? Peygamber Efendimizin uyku duası hangisidir? Bu yazımızda sizler için bu soruları araştırdık.

 

Uyumak için Hangi Dua Okunur?

 

En etkili uyku duası Kur’an-ı Kerim’den Felak ve Nas surelerinin okunmasıdır. Bu surelerin bir çok fazilerleri olmakla okunması, size huzur verir ve geceyi deliksiz uyumanıza yardımcı olur.

Beş ayetten oluşan Felak suresinin Türkçe okunuşu ve meali şöyledir:

Kul e’ûżu birabbi-lfelak(i) – De ki: Sığınırım sabahın Rabbine

Min şerri mâ halak(e) – Bütün yarattıklarının şerrinden

Vemin şerri ġâsikin iżâ vekab(e)  - Karanlığı bastığı zaman gecenin şerrinden

Vemin şerri-nneffâśâti fî-l’ukad(i)  - Düğümlere üfleyen büyücü kadınların şerrinden

Vemin şerri hâsidin îżâ hased(e) – Kıskandığında hasetçinin şerrinden!

 

 

Nas suresi ise Kur’an-ı Kerimin son suresidir. Altı ayetten oluşan bu sure Mekke’de indirilmiştir. Türkçe okunuşu ve meali şöyledir:

Kul e’ûżu birabbi-nnâs(i) – De ki: Sığınırım insanların Rabbine

Meliki-nnâs(i) – İnsanların mutlak Hükümdarı’na

İlâhi- nnâs(i) – İnsanların ilahına

Min şerri-lyesyâsi-ihannâs(i) – O sinsi şeytanın üflemelerinin şerrinden

Elleżî yuvesvisu fî sudûri- nnâs(i) – İnsanların kalplerine üfleyen o sinsi şeytanın

Mine-lcinneti ve- nnâs(i) – Ki o, cinlerden de olur, insanlardan da.

Felak ve Nas surelerinin yanı sıra Kur’an-ı Kerim’den okuyabileceğiniz birkaç başka uyumak için dua arıyorsanız Fatiha suresi, İhlas suresi ve İnşirah suresi de tavsiye edilen surelerdendir.

 

 

Uyku Getiren Dua

 

“Allahümme ġaranti’nnucumu vehedeeti’luyunu ve entelhayyu’l gayyumullezi la te’huzuhu sinetün vela nevmun ya hayyun ya hayyumu ihdileyhi veenim ayneyya”

“Allah’ım, yıldızlar battı, bütün gözler sükune erdi, Sen ise kendisinin uyuklama ve uyku tutmayan Hayy ve Kayyum’sun! Ey Hay ve Kayyum olan Allah’ım, gecemi sükuna erdir ve gözlerimi uyut!” anlamına gelen bu uyku getiren dua Heysemi’nin Mecma‘u’z-zevâ’id ve menba‘u’l-fevâ’id kitabının X. cildinde yer almıştır. Onun naklettiğine göre bu duayı okuduktan sonra Kur’an-ı Kerim’den yine Felak ve Nas surelerini okursanız rahat bir şekilde uykuya dalar ve o geceyi huzurla uyursunuz.

 

Peygamber Efendimizin Uyku Duası Hangisidir?

 

Peygamber Efendimizin uyku duası olarak Fatiha suresini okumayı tavsiye etmiştir. Fatiha suresinin Türkçe okunuşu ve meali şöyledir:

Bismi(A)llâli-rrahmâni-rrahîm(i) – Rahman ve Rahim Alla’hın ismiyle

Elhamdu li(A)llâhi rabbi-l’âlemîn(e) – Hamd, alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur

Errahmâni-rrahîm(i) – O, Rahman ve Rahim’dir

Mâliki yevmi-ddîn(i) – O, hesap vev ceza gününün tek sahibidir

İyyâke na’budu ve-iyyâke nesta’în(u) – Rabbimiz! Sadece sana kulluk eder ve sadece senden yardım isteriz

İhdinâ-ssirâta-lmustakîm(e) – Bizi dosdoğru yola eriştir

Sirâta-lleżîne en’amte ‘aleyhim ġayri-lmaġdûbi ‘aleyhim velâ-ddâllîn(e) – Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve azıp sapanların yoluna değil.

 

Hz. Muhammed Peygamberimizin sahabelerinin anlattığı hadislerde  Peygamber Efendimizin uyku duası Fatiha suresiyle beraber,

“La İlahe İllallah, Vahdehu La Şerike Leh, Lehü’l mülkü ve Lehü’l Hamdü ve hüve Âlâ Külli Şey’in Kadir” ve “La havle velâ kuvvete illâ Billah” dedikten sonra 33 kere “SübhanAllah”, 33 kere “Elhamdülillah”, 34 kere de “Allahu Ekber” ve ardından Kafirun suresini okumayı tavsiye ettiği anlatılıyor.

Kafirun suresi ise altı ayetten oluşan, Mekke’de nazil olmuş surelerden biridir. Türkçe okunuşu ve meali şöyledir:

Kul yâ eyyuhâ-lkâfirûn(e) – De ki: Ey Kafirler!

Lâ a’budu mâ ta’budûn(e) – Sizin taptığınıza ben tapamam.

Velâ entum ‘âbidûne mâ a’bud(u) – Benim taptığıma siz tapmıyorsunuz.

Velâ enâ ‘âbidun mâ ‘abedtum – Bundan böyle ben sizin taptıklarınıza asla tapacak değilim.

Velâ entum ‘âbidûne mâ a’bud(u) – Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz.

Lekum dînukum veliye dî(i) – Artık sizin dininiz size, benim dinim bana!

 

Uyumayan Bebekler için Uyku Duası

 

Yetişkin insanlar gibi bebekler de bir takım sebeplerden dolayı uyuyamıyorlar. Uyku sorunu yaşayan bebeğinize de uyku duası okuyabilirsiniz.

 

 

Uyumayan bebeğe dua olarak birkaç farklı kaynakta farklı dualar yazılmıştır. Am bebeğiniz için  okuyabileceğiniz en etkili dua yine Kur’an-ı Kerim’den Fatiha suresi, İnşirah suresi, Felak suresi ve Nas suresidir.

 

Etiketler: Uyku Duası, uyumak için dua, peygamber efendimizin uyku duası, uyku getiren dua, uyumayan bebeğe dua
Ocak 25, 2022
Listeye dön
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR