Ashabı Kehf İsimleri Nelerdir? Ashabı Kehf Nerede ve Hikâyesi Nedir?

Ashabı Kehf

Ashabı Kehf kıssası birçok dini kaynak ve inanış tarafından merak edilen bir konudur. Bir mağarada uzun süre boyunca uyuyup, Allah tarafından korunan ve yıllar sonra tekrar uyanan gençlerin hikâyesi araştırılmaktadır. Peki, Ashabı Kehf isimleri nelerdir? Ashabı Kehf nerede ve hikâyesi nedir? Konuyla ilgili tüm soruların cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz.

 

Ashab-ı Kehf Nedir?

 

Ashab-ı Kehf mağara arkadaşları anlamına gelen bir kıssadan bahsedilmektedir. Mağara arkadaşları olan bu mümin gençler Allah (c.c.) tarafından korunmuştur.

 

Kelime anlamı olarak mağara insanı veya kitabe halkı olarak kabul edilmektedir. Kendileri öldü zannedilen ve isimleri bile unutulan gençler yüzyıllar sonra ortaya çıktığından bahsedilmektedir. Bazı kaynaklarda kıssa veya efsane olarak yer alsa da bu olay Kur'an-ı Kerim'de bizzat geçmektedir. Bu yüzden Müslümanların inanıp iman ettiği kıssalardan birisidir. Ashab-ı Kehf Kur'an-ı Kerim'in 18. ayetindeki Kehf suresinde geçmektedir.

 

 

Hz. Îsâ ile Ashâb-ı Kehf’i tasvir eden bir minyatür (Terceme-i Cifrü’l-câmi‘, İÜ Ktp., TY, nr. 6624, vr. 99a)

 

 

Ashab-ı Kehf Kimdir?

 

İnançları yüzünden Roma askeri valisi bir grup mümin genci öldürmek isteyince bu gençlere Ashab-ı Kehf ismi verilmiştir. Daha önce de bahsettiğimiz gibi mağara insanı ve kitabe halkı anlamı taşıyan bu grup, ölüm sonrası dirilme inancını simgeleyen gençler olarak bilinir. Roma döneminde puta tapınma vardı. İnsanlar kendi yaptıkları şekillere ibadethanelerinde tapmaktadır. Bu gençler ise tek tanrı inancını kabullenmiş ve puta tapmayı reddetmiştir. Bu yüzden ceza almışlar ve kendileri için ölüm fermanı çıkarılmıştır. Fakat bu gençler kaldığı mağarada Allah tarafından korunmuş ve saklanmıştır.

 

Ashâb-ı Kehf ve onları arayanları gösteren bir minyatür (Zübdetü’t-tevârîh, TSMK, Hazine, nr. 1321, vr. 147b)

Ashâb-ı Kehf ve onları arayanları gösteren bir minyatür (Zübdetü’t-tevârîh, TSMK, Hazine, nr. 1321, vr. 147b)

 

Ashab-ı Kehf İsimleri Nelerdir?

 

Ashabı Kehf hikâyesi yüzyıllardan beri süregelen oldukça tarihi ve bilinen bir olaydır. Kur'an-ı Kerim'de de geçtiğine göre yüzyıllar sürdüğü tescillenmiştir. Ashabı Kehf kıssası yüce kitabımızda şu şekilde geçmektedir: "Onlar mağaralarında dokuz fazlasıyla üç yüz yıl kaldılar. " (el-Kehf,18/25)" Gençlerin sayısı net olarak bilinmemektedir. Fakat rivayetlere göre 7 kişi oldukları dile getirilmektedir.

 

Bu gençlerin isimleri: Yemliha, Mekselina, Mesina, Mernuş, Debernuş, Sezanuş ve Kafetatayyuş olarak bilinir. Yanlarında da Kıtmir isminde bir köpek vardır. Daha önce bu konuyu Kıtmir duası bölümünde sizlere anlatmıştık. Kıtmir gençleri koruduğu için koruyucu anlamıyla kullanılır. Net olarak isimleri bilinmeyen bu gençler ve köpekleri farklı dinlerde, inanışlarda ve şekillerde anlatılmaya devam etmektedir.

 

Ashabı Kehf Kıssası

 

Putlara tapmanın hâkim olduğu Roma yıllarında, yöneticilerin halk üzerindeki baskısı ve cezaları oldukça ağırdı. Puta tapmayanlar büyük cezalar ve işkenceler ile karşılaşıyordu. Bir grup gençte puta tapmayı reddettiği için Roma Askeri Valisi tarafından ölüm cezasına çarptırıldı. Gençler bu yüzden memleketlerinden kaçıp bir mağaraya sığındılar. Yanlarında sadece kendilerini korumak için gelen bir köpek vardı. Mağarada geçen süre Kur'an-ı Kerim'de 309 yıl olarak geçmektedir.

 

Tam 309 yıl uyuyan bu gençler, tekrar uyandıklarında oldukça farklı bir dünya ile karşılaştı. Geçen sürede Roma halkı gençleri tamamen unuttu. Bunca yıllık uykunun ardından uyandıklarında aç olduklarını hissettiler. Gençler arasından biri olan Yelmiha yiyecek alabilmek için şehir merkezine yol aldı. Onlar hala Roma döneminde olduklarını zannediyorlardı. Fakat her şeyin bambaşka olduğunu görünce çok şaşırdılar. Hatta Yelmiha tüccara 300 yıl öncesine ait bir para uzatınca Roma halkı da bu duruma çok şaşırdı. Elbiselerde dönemin elbiselerine hiç benzemiyordu.

(Ashabı Kehf Mağarası)

 

Ardından Yelmiha hükümdara götürüldü. Ardından halk ile birlikte hükümdar mağaraya Yelmiha'nın arkadaşlarına gitti. Fakat onlar gelince gençler birden kayboldu. Bu hadisenin ardından o mağara mabet olarak kabul edildi. Roma halkı putlara tapmayı bırakıp tek tanrıya inanmaya başladı. Hatta ahiret inançları da kuvvetlendi. Bu mağaranın Mersin Tarsus'ta olduğu düşünülmekte ve her yıl binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapmaktadır.

 

 

Ashâb-ı Kehf Camii – Tarsus/İçel

Etiketler: Ashabı Kehf, Ashabı Kehf isimleri, Ashabı Kehf nerede, Ashabı Kehf hikayesi, Ashabı Kehf kıssası
Mart 14, 2022
Listeye dön
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR