Korku Duası, Korkmamak ve Vesvese İçin Hangi Dualar Okunur?

Korku Duası, Korku İçin Dua, korkmamak için dua

İnsan hayatı her zaman çeşitli korku ve endişeler içinde geçer. Sürekli bir şeyler için kaygılanır endişe duyar, vesveseye düşeriz. Bu durumlardan kurtulmak için her zaman Allah`a sığınır, kendimizce bildiğimiz duaları tekrar ederiz.

Peki bu duaların yan sıra korku ve endişe durumunda okunabilecek korku için dua var mı? Korku duası nasıl okunur? Bu durumlarda Kur`an`i Kerim`de hangi sure ve ayetler okunabilir? Bu yazımızda sizler için bu soruları yanıtlıyoruz.

 

Korkmamak için Kur'an-ı Kerim'de Okunacak Sure ve Ayetler

 

Korkmamak, endişelerinizden veya bütün zor durumlarınızdan kurtulmak için öncelikle Allah`a tevekkül etmeniz, O`na güvenmeniz gerekir. Şuara suresinin 217. ayetinde der ki “Vetevellek a’lâ-l’azîzi-rrahîm(i)” yani “Sonsuz kudret ve merhamet sahibi Allah'a tevekkül et”.

 

Hiç şüphesiz ki Kur`an`ı okumak, Allah`ın isim ve sıfatlarını zikretmek her zaman rahatlatıcı olmakla sıkıntıyı, korku ve endişeyi giderir, huzur verir. Ama Kur`an`i Kerim`de öyle sure ve ayetler var ki korktuğunuz zaman korku duası olarak onları okuyabilir, içinizdeki vesveseden, korku ve endişeden kurtulabilirsiniz.

 

Korkmamak için okunacak dua nedir diye düşünyorsanız kesinlikle Kur`an`i Kerim`in Fatiha, Felak ve Nas surelerini okumanız tavsiye edilir. Bu dualar sizi manen rahatlatır, içinizdeki korkuyu alır.

 

Kur`an`i Kerim`in birici suresi olan Fatiha suresi, Mekke döneminde indirilmiştir. Fatiha suresi yedi ayetten oluşmaktadır. Türkçe okunuşu ve meali şöyledir:

 

Bismi(A)llâli-rrahmâni-rrahîm(i) – Rahman ve Rahim Alla`hın ismiyle

Elhamdu li(A)llâhi rabbi-l’âlemîn(e) – Hamd, alemlerin Rabbi Allah`a mahsustur

Errahmâni-rrahîm(i) – O, Rahman ve Rahim'dir

Mâliki yevmi-ddîn(i) – O, hesap vev ceza gününün tek sahibidir

İyyâke na’budu ve-iyyâke nesta’în(u) – Rabbimiz! Sadece sana kulluk eder ve sadece senden yardım isteriz

İhdinâ-ssirâta-lmustakîm(e) – Bizi dosdoğru yola eriştir

Sirâta-lleżîne en’amte ‘aleyhim ġayri-lmaġdûbi ‘aleyhim velâ-ddâllîn(e) – Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve azıp sapanların yoluna değil.

 

Özellikle çok endişeli olduğunuz gecelerde korku için dua okumak istiyorsanız ismini aydınlık, sabah anlamlarını ifade eden felak kelimesinden alan Felak suresini ve Kur`an`i Kerimin sonuncu suresi olan Nas suresini art arda okuyarak korkularınızdan kurtulur geceyi rahat ve huzurlu geçirebilirsiniz.

 

Mekke döneminde indirilmiş, beş ayetten oluşan Felak suresinin Türkçe okunuşu ve meali şöyledir:

Kul e’ûżu birabbi-lfelak(i) – De ki: Sığınırım sabahın Rabbine

Min şerri mâ halak(e) – Bütün yarattıklarının şerrinden

Vemin şerri ġâsikin iżâ vekab(e)  - Karanlığı bastığı zaman gecenin şerrinden

Vemin şerri-nneffâśâti fî-l’ukad(i)  - Düğümlere üfleyen büyücü kadınların şerrinden

Vemin şerri hâsidin îżâ hased(e) – Kıskandığında hasetçinin şerrinden!

Nas suresi de Mekke`de indirilmiş surelerden biridir. Altı ayetten oluşmaktadır. Türkçe okunuşu ve meali şöyledir:

Kul e’ûżu birabbi-nnâs(i) – De ki: Sığınırım insanların Rabbine

Meliki-nnâs(i) – İnsanların mutlak Hükümdarı`na

İlâhi- nnâs(i) – İnsanların ilahına

Min şerri-lyesyâsi-ihannâs(i) – O sinsi şeytanın üflemelerinin şerrinden

Elleżî yuvesvisu fî sudûri- nnâs(i) – İnsanların kalplerine üfleyen o sinsi şeytanın

Mine-lcinneti ve- nnâs(i) – Ki o, cinlerden de olur, insanlardan da.

Kur`an `i Kerim`de öyle bir ayet var ki insanın her zor durumunda okuması gereken bir ayettir. Öyle bir ayet ki Peygamber Efendimiz de bu ayeti ayetlerin efendisi adlandırmıştır. Bakara suresinin 255. ayeti olan Ayetel Kürsi en faziletli ayetlerden biri sizi bütün korku ve endişelerinizden kurtarır, manevi rahatlık sağlar.

Ayrıca Ayetel Kürsi hakkında detaylı bilgi için blogumuzda daha önce paylaştığımız Ayetel Kürsi yazımızı okuyabilirsiniz.

 

 

Korkmamak İçin Okunacak Dua

Kur`an`i Kerim`in sure ve ayetleri dışında da korku ve vesvese için okunacak dua vardır.

“Allah`ın gazabına uğramaktan, O'nun cezasından, kulların şerrinden ve şeytanın vesveselerinden ve tuzaklarından Allah`ın tam kelimelerine sığınırım” anlamını ifade eden “Euzü bi-kelimattillahi`t-tammeti min gudabihî ve ikâbihî ve şerri iâdihî ve min hemezati`ı-şeyetîhi ün yahdûrun” korku duası sizi korkularınızdan uzaklaştıracaktır. Hadisi şeriflerin birinde bu duayı Peygamber Efendimizin önerdiği de söylenilir.

 

Korku ve Endişelerden Kurtulmak İçin Zikredilen Esma'ül Hüsna'lar

 

Kur'anıı Kerim ve çeşitli dualar dışında Allah`ın isim ve sıfatlarını gün içinde veya gece uyumadan önce zikretmek de manevi rahatlık bulmamızı sağlar. Korkularınızdan kurtulmak için korku duası ile beraber Allah`ın isim ve sıfatlarını da zikredebilirsiniz.

 

 

Şöyle ki Allah`ın mübarek isimlerinden 33 kere SübhanAllah, 55 kere  Elhamdülillah, 66 kere Allah`u Ekber, 10 kere El Mecid, 46 kere El Vasi, 54 kere El Kaviyy, 55 kere El Metin, 59 kere El Hakim ve 77 kere Ya Rezzak zikrederseniz korkularınızdan ve endişelerinizden kurtulursunuz.

Etiketler: Korku Duası
Ocak 20, 2022
Listeye dön
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR