Miftahül Cennet Duası Nedir? Anlamı ve Faziletleri Nelerdir?

Miftahül Cennet Duası

Oldukça önemli, faziletli ve güçlü bir dua olan Miftahül Cennet duası nedir? Anlamı ve faziletleri hakkında yeterince bilgimiz var mı? Daha önce gümüş kolye üzerine işlediğimiz bu özel duanın detaylı bilgilerini sizlerle paylaşmak istedik. Üzerinde 18 ayrı ayetin bulunduğu Miftahül Cennet duası kaç defa okunmalıdır? İşte tüm merak edilenler...

 

Miftahül Cennet Duası Nedir?

Kelime anlamı olarak "cennete girme anahtarı" anlamına gelen Miftahül Cennet, oldukça kuvvetli istek duaları arasındadır. Hem tesirli bir istek duası olmasının yanı sıra hem de okuyanların imanını kuvvetlendirir. Miftahül Cennet duası içerisinde ayetler bulunduğu için oldukça tesirli ve kuvvetli olduğu bilinmektedir.

Duanın en önemli özelliği öncelikle bir ayet okunarak ardından yakarış bulunmasıdır. İslam âlimleri tarafından da çokça tavsiye edilen bu dua, bilinen en yaygın dilek dualarından birisidir.

Bir gün Efendimiz (s.a.v.) mescidde otururken Cebrail (a.s.) geldi ve şöyle dedi:

"Ey Muhammed (s.a.v.) Hakk Teâla sana selam gönderdi ve bu duayı sana iletti. Senden önce hiç bir paygambere bu duayı vermemişti." şeklinde rivayet edilmiştir.”

Miftahul Cennet Duası Hangi Ayetlerden Oluşmaktadır?

Miftahul Cennet duası içerisinde 18 ayet bulunmaktadır. Bu 18 ayet ise şu şekildedir;

 • Bakara Suresi 163. ayet
 • Mü’minun  Suresi 97. ayet
 • Mü’minun Suresi  29. ayet
 • İbrahim Suresi 40. ayet
 • Furkan Suresi 74. ayet
 • Ta-Ha Suresi 25-26-27-28. ayetleri
 • A’raf Suresi 23. ayet
 • A’raf Suresi 126. ayet
 • Al-i İmran Suresi 193. ayet
 • Enbiya Suresi 89. ayet
 • Furkan Suresi 65. ayet
 • İsra Suresi 24. ayet
 • Bakara Suresi 137. Ayet

Miftahul Cennet Duası Arapça Okunuşu

Eğer Arapça okuyabiliyorsanız Miftahül Cennet duasını Arapça okumanız daha tesirli ve faziletli olacaktır. Bunun için aşağıdaki görselden okuyabilir ve takip edebilirsiniz.

Miftahul Cennet Duası Türkçe Okunuşu

“Bismillahirrahmanirrahim

Ve ilahüküm ilahün vahid* la ilahe illa hüver rahmanür rahiym.

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

Ve kul  rabbi euzü bike min hemezatiş şeyatıyn.

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

Ve kul rabbi enzilni munzelen mübareken ve ente hayrul münzilin

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

Rabbic’alni mukimas salati ve min zürriyeti rabbena ve tekabbel dua’

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

Vellezıne yekulune rabbena heb lena min ezvacina va zürriyyatina kurrate a’yüniv vec’alna lil müttekıyne imama

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

Rabbişrah li sadri ve yessir li emri vahlül ukdeten min lisani yefkahü kavli.

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

Kala rabbena zalemna enfüsena ve inlem tağfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

Ve ma tenkımü minna illa en amenna bi ayati rabbina lemma caetna rabbena efrığ aleyna sabran ve teveffena müslimin

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

Rabbena innena semi’na münadiyen yunadi lil imani en aminu bi rabbiküm fe amenna* rabbena fağfir lena zünubena ve keffir anna seyyiatina ve teveffena meal ebrar

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

Ve zekeriyya iz nada rabbehu rabbi la tezerni ferden ve ente hayrul varisin

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

Vellezine yekulune rabbenasrif anna azabe cehenneme inne azabeha kane ğarama

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

Vahfid lehüma cenahaz zülli miner rahmeti ve kur rabbirhamhüma kema rabbeyani sağıyra

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

Fe in amenu bi misli ma amentüm bihı fe kadihtedev* ve in tevellev fe innema hüm fı şikak* fe seyekfıkehümüllah* ve hüves semıul alım

Allahümme edhılil cennete la ilahe illellah, Muhammedün Rasullullah.

Ya Hayyü Ya Kayyumü Ya Zel celali vel ikram

Bi rahmetike Ya Erhame’r rahimiyn.” (amin)

 

Miftahul Cennet Duası Anlamı

Miftahul Cennet duası okunuşu sırasında önce bir ayet, ardından yakarış bulunmaktadır. Yakarış bölümü her ayet sonrasında aynı şekilde tekrarlanmaktadır. Duaya kaynak olan ayetler ve yakarış bölümlerinin Türkçe meali şu şekildedir;

Sizin ilâhınız bir tek ilâhtır. O’ndan başka ilâh yoktur. O, Rahmân’dır, Rahîm’dir. (Bakara-163)

Allah’ım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür

De ki: “Ey Rabbim! Şeytanların vesveselerinden sana sığınırım.” (Mü’minûn-97)

Allah’ım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür

Yine de ki: “Ey Rabbim! Beni bereketli bir yere kondur. Sen, konuk edenlerin en hayırlısısın.” (Mü’minûn-29)

Allah’ım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür

Rabbim! Beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz! Duamı kabul eyle.” (İbrahim-40)”

Allah’ım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür

Onlar, “Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle” diyenlerdir. (Furkân-74)

Allah’ım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür

Mûsâ, dedi ki: “Rabbim! Gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar.” (Tâ-Hâ-25,26,27,28)

Allah’ım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür

Dediler ki: “Rabbimiz! Biz kendimize zulüm ettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz.” (A’râf-23)

Allah’ım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür

“Sen sırf, Rabbimizin âyetleri bize geldiğinde iman ettiğimiz için bize hınç duyuyorsun. Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır ve müslüman olarak bizim canımızı al.” (A’râf-126)

Allah’ım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür

“Rabbimiz! Biz, ‘Rabbinize iman edin’ diye imana çağıran bir davetçi işittik, hemen iman ettik. Rabbimiz! Günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, bizleri sana ermiş kullarınla beraber yanına al”.(Âl-i İmrân-193)

Allah’ım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür

Zekeriya’yı da hatırla. Hani o, Rabbine, “Rabbim! Beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın” diye dua etmişti. (Enbiyâ-89)

Allah’ım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür

Onlar, şöyle diyenlerdir: “Ey Rabbimiz! Bizden cehennem azabını uzaklaştır, gerçekten onun azabı sürekli bir helâktir!” (Furkân-65)

Allah’ım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür

Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki: “Rabbim! Tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi sen de onlara acı.” (İsrâ-24)

Allah’ım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür

Eğer onlar böyle sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse, gerçekten doğru yolu bulmuş olurlar; yüz çevirirlerse onlar elbette derin bir ayrılığa düşmüş olurlar. Allah, onlara karşı seni koruyacaktır. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. (Bakara-137)

Allah’ım bizi cennetine koy. Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür

Ey daima diri (Hayy) olan ve her şeyin varlığı elinde olan (Kayyum) olan Allah’ım!

Ey azamet ve ikram sahbi olan Allah’ım!

Bize merhamet et, ey merhametlilerin en merhametlisi!

 

Miftahul Cennet Duası Faziletleri

Cennete girme anahtarı olarak bilinen, tesirli ve kuvvetli bir dua olan Miftahül Cennet duasının bilinen faziletleri şu şekildedir;

 • Vesvese ve depresyon gibi ruhani sıkıntıların giderilmesinde etkilidir. Öncelikle bu sıkıntıların giderilmesinde tıp biliminden faydalanmak ardından dualara sığınmak gerektiğini unutmayalım.
 • Duanın ayrıca tam bir şifa duası olduğunu, hasta olanlara ve hasta yakını olanlara okunabildiğini unutmayalım. Fakat tüm hastalıklarad öncelikle doktora gidilmeli, tedaviler aksatılmamalı ve ardından duaların gücünden yararlanılmalıdır.
 • Ailede oluşan geçimsizlik ve huzursuzluklar için okunmaktadır. İnsanlar arasında muhabbet ve sevgi oluşmasını sağlar. Miftahül Cennet ayrıca oldukça güçlü bir koruyucu duadır. Türlü bela ve kazalardan korunmak için her gün okunur.
 • Kısmet açan bir dua olduğu bilinir. Okuyanın kısmeti açılır, hayırlı evlilik yapmak isteyenlerin düzenli okuması tavsiye edilir. (bknz: kısmet açma duaları)
 • Rızık ve bereket duaları arasında gösterilir. Düzenli olarak okuyanların geçim sıkıntısı çekmeyeceği, kazançların bereketleneceği ve rızıklarının artacağı söylenir.
 • Borçlarından kurtulmak isteyenler de bu duayı okuyabilir. Borcu olanların bol bol okumasının hayırlara vesile olacağı söylenmektedir.
 • Bu duayı sürekli okuyanların toplumda itibarı artarak daha çok sevilir.
 • Küslerin barışması ve aradaki sıkıntıların giderilmesinde etkilidir.
 • Zenginlik duası olarak bilinir.
 • İstek ve dilek duası olduğu için her türlü hacette okunabilir.
 • Eğer üzerinizde Miftahül Cennet duası kolye taşırsanız yolculuk sırasında kazadan ve beladan korunursunuz, yolculukta sıkıntı çekmezsiniz.

 

Miftahul Cennet Duası Kaç Kez Okunmalıdır?

İçeriği sebebiyle oldukça kıymetli bir dua olduğu unutumamalı. Çünkü içerisinde Kur'an'dan ayetler bulunmaktadır. Bu yüzden abdestli okunmalı ve üzerinizde abdestli bulundurmalısınız. Abdest, duanın kabul olmasında da oldukça önemlidir. Abdestliyken edilen dualar Allah (c.c.) katında daha kıymetlidir. Özellikle içerisinde ayet bulunan dualar mutlaka abdest alınarak okumalıdır.

Bu dua sabah namazından sonra veya yatsı namazından sonra okunması tavsiye edilmektedir.

Miftahül Cennet duası okumadan önce 2 rekât hacet namazı kılınması tavsiye edilmektedir. Namaz ardından hangi niyetle okunması isteniyorsa o şekilde niyet edilir ve dua 3, 5, 7 veya 41 kez okunur. En kalbi duygularla okunmalı ve kabulünden herhangi bir şüphe duyulmamalıdır. Bu duayı dilerseniz kendiniz dilerseniz de başkası için okunabilir. Dua edilen niyetin gerçekleşmesien kadar düzenli aralıklarla okunması tavsiye edilir. Hem koruyucu hem de rızık duası olarak kabul edildiüğinden her gün okunması gereken dualardandır.

 

 

Ayetlerden oluşması sebebiyle kadınların regd halindeyken okuması önerilmez ve tavsiye edilmez.

Etiketler: Miftahül Cennet Duası, Miftahül Cennet Duası nedir, Miftahül Cennet Duası anlamı, Miftahül Cennet Duası faziletleri
Mayıs 16, 2022
Listeye dön
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR