Mührü Süleyman Yüzük - Güç Yüzüğünün Büyük Sırrı

süleyman mührü yüzük

Mührü Süleyman yüzüğü dünya üzerinde bulunan en gizemli nesnelerden birisidir. Bu yüzüğün yeryüzüne cennetten geldiğine ve olağanüstü güçlere sahip olduğuna inanılmaktadır. Günümüzden binlerce yıl önce Hz. Süleyman Peygamberin ölümüyle kayıplara karışan bu yüzük hakkında bilmeniz gereken o kadar çok şey var ki… Hadislerde bahsedildiğine göre yüzük gelecekte çok şaşıracağınız birinin eline geçecek ve onu insanlar üzerinde kullanacak. Yüzüğün muhteşem güçlerinden, onun Türkiye’de ele geçirildiğiyle alakalı basında çıkan habere uzanan akıl almaz gizemlere şahit olmaya hazırsanız, başlayalım!

 

Mührü Süleyman Yüzüğü Hikâyesi

 

İlk insan Hz. Adem (a.s) ve Hz. Havva validemiz günümüzden binlerce yıl önce cennetten dünyaya gönderildiklerinde Adem (a.s) yanında bir şeyle inmişti. Bu yüce Allah (c.c) tarafından kendisine hediye edilen bir yüzüktü. Cennetten gelen bu yüzük, dünya şartlarında parmağına takan kişiye olağanüstü bir takım güçler veren özel bir ilme sahipti. Rivayete göre Adem (a.s) cennetten inerken yüzükte onunla birlikte cennetten ayrılmıştı.

 

Bir köşesinde “Mülk Allah’ındır” yazan bu yüzük, tekrar cennete geri dönecekti. Dünya üzerinde 1000 yıl kadar yaşadığı rivayet edilen Adem atamız, vefat ettikten sonra yüzükte cennette geri döndü. Aradan çok uzun bir zaman geçmişti… İnsanoğlu yer yüzünde çoğalmış, gezegenin dört bir köşesinde farklı toplumlar oluşmuştu.

 

Allahü Teala Cebrail meleğine yüzükle ilgili bir görev verdi. Yüzüğün bir dönem yeryüzünde bulunan bir kişiye getirilip emanet edilmesine karar verildi. Güç yüzüğünün teslim edileceği kişi Hz. Davud (a.s)’dan başkası değildi…

 

 

Cebrail (a.s) Allah’ın izniyle yüzüğü alarak yeryüzüne Hz. Davud peygamberin yanına indi. Güç yüzüğü (gelecekte mührü süleyman yüzüğü olarak anılacak olan) ikinci defa cennetten ayrılıyordu. Peki, Hz. Davud (a.s) kimdi? O dönem ne yapmaktaydı? Ve yüzük hangi amaçla kendisine getirilmişti?

 

Hz. Davud Kimdir?

 

Hz. Davud Peygamber, İbrahim (a.s)’dan bin yıl, Musa (a.s)’dan da 500 yıl sonra yaşamış olan hükümdardı. Yani yaklaşık olarak M.Ö 1000 yılından bahsediyoruz… Çocukluk döneminde ailesinin koyunları ve kuzularıyla ilgilenen bir çocuk olan Hz. Davud (a.s), yetişkin olduğunda ülkesinde ordusunun başına geçti. Fakat henüz herkes tarafından sevilen biri haline gelmemişti.

 

O zamanlar dev olarak tabir edilen ismi Kur’an-ı Kerim’de de geçen Câlût isimli savaşçı,  İsrailoğullarının ezeli düşmanıydı. Neredeyse yenilmez gibiydi. Ta ki Hz. Davud (a.s) İsrailoğulları adına savaşıp Dev Câlût’u yeneceği o güne kadar…

 

Câlût diğer ismiyle Golyat, her ne kadar bir çok kaynakta dev olarak bahsediliyor olsa da gerçek boyunun 2 ila 3 metre olduğu düşünülmektedir. Bir savaş sırasında Hz. Davud’un Câlût’a meydan okuması ve kullandığı sapanla Câlût’u etkisiz hale getirmesi sonucunda herkesin dikkatini üzerine çekti ve kısa sürede sevilen biri haline gelerek ünlü oldu.

 

 

Kur-an’ı Kerim Bakara 251’de şöyle geçer: “Sonunda Allah’ın izniyle onları yendiler, Dâvûd da Câlût’u öldürdü ve Allah ona hükümranlık ve hikmet verdi, ona dilediği şeyleri öğretti. Eğer Allah’ın, insanların bir kısmı ile diğer kısmını engellemesi olmasaydı yeryüzünde düzen bozulurdu. Fakat Allah’ın âlemler için büyük lütufları vardır.

 

 

 

Bu ayetten yola çıkarak Allah’ın Hz. Davud (a.s)’a lütuflar verdiğini anlıyoruz ve yüzüğün kendisine getirilmiş olduğu rivayetinde de bir hikmetin gizli olduğu çıkarımını yapabiliyoruz. Üzerinde İsmi Azam’ın yazılı olduğu şimdilerde Süleyman Mührü yüzük olarak bilinen bu yüzük, takan kişiye Allah’ın izni çerçevesinde cinleri, rüzgarları ve hayvanları yönetme gücünü verecekti.

 

 

Tarih-i Taberî’de geçen bilgileri kaynak olarak aldığımız da Cebrail (a.s)’ın yüzüğü Hz. Davud’a getirdiğinde aralarında şöyle bir olayın yaşanmış olduğu bilgisini ediniyoruz: “Ey Davud! Hak Teala’dan sana bir yüzük, beraberinde de bazı sorular getirdim. Allahü Teala’nın buyurduğu üzere evlatlarını topla ve sana söyleyeceğim bu soruları her birine sor. Kim doğru cevap verirse senin yerine o geçsin ve bu yüzüğü ona ver. Ve böylece tüm dünyaya hükümdar olsun!”

 

Hz. Süleyman’ın Sorulan Tüm Soruları Bilmesi

 

Davud (a.s) bunun üzerine halkından oluşan bir meclis hazırladı ve herkesin huzurunda evlatlarına tek tek Cebrail (a.s)’dan almış olduğu soruları yöneltti. Dünya’da en güzel şeyin ve en çirkin şeyin olduğu ya da en kaba veya en tatlı şeyin ne olduğu gibi birbirlerinden farklı sorular vardı. Aralarından bir tek Süleyman (a.s) tüm soruları doğru cevaplayabilmişti.

 

Hz. Süleyman (a.s) tüm soruları doğru cevaplamıştı cevaplamasına ama babası Davud (a.s)’ın hoşnut olmadığı bir durum vardı. O da Süleyman (a.s)’ın her bir soruyu yanıtlarken rahatsız edici bir şekilde gülmesiydi. Bunun üzerine Hz. Davud şöyle söyledi; “Evet oğul! Tüm soruları doğru cevapladın ama neden bunca insanın neden her bir soruyu cevaplarken adaba uygun olmayacak şekilde gülerek beni küçük düşürdüğünü anlayamadım!”

 

Süleyman (a.s) ise şöyle bir yanıt verdi; “Bu soruların doğru cevaplarını bende bilmiyordum. Ama sorduğunuz her bir sorunun ardından şurada duran bir karınca bana doğru cevabı söylüyor, bende ondan duyduğumu size söylüyordum.” dedi.

 

 

 

Hadis-i Şeriflerden edindiğimiz bilgiye göre yüzük bir kişinin eline daha geçecek. Ve onun kim olduğunu duyduğunuzda oldukça hayret edeceksiniz. Çünkü bu kişiye yüzüğü gelecekte yeryüzünde bulunan insanlar üzerinde kullanacak.

 

Süleyman Mührü Yüzüğü Yakından Tanıyalım

 

Hz. Süleyman Peygamberin yüzüğü, diğer ismiyle Mührü Süleyman… İnanışa göre üzerinde çok az insanın ve meleklerin öğrenmiş olduğu Allah’ın bilinmeyen ismi gizli. Yüzüğün sahip olduğu bu gizli ilim vesilesiyle, Allah’ın izni çerçevesinde Hz. Süleyman peygambere büyük bir güç verildi. Bu sayede gelmiş geçmiş en büyük hükümdarlardan birisi oldu ve cinlere, hayvanlara, rüzgarlara hükmetti…

 

MÜHRÜ SÜLEYMAN İSRAİL & MASONLUK SEMBOLÜ DEĞİLDİR!

 

 

Hz. Süleyman (a.s) bu saydıklarımıza hükmetmek istediği zamanlarda yüzüğü parmağına takardı. Ve emirlerini yüzük parmağındayken verirdi. Süleyman’ın mührü yani yüzüğü Müslümanlar tarafından Hatem-i Süleyman adıyla anılmakta olup, Hristiyanlar tarafından Davud Yıldızı ismiyle telaffuz edilmektedir. Hz. Süleyman’ın İsrailoğulları’ndan olması sebebiyle de Yahudiler yüzükteki Davud Yıldızı sembolünü İsrail bayrağına koydular. Günümüz bazen kimi Müslümanlar tarafından Davud Yıldızı kafa karışıklığına sebep olabiliyor. Bir çok kişinin aklına bu yıldız sembolünün İsrail’e hatta Masonluğa ait olduğu gelse de tarihsel olarak İsrail bu sembolü kısa zamandır kullanmaktadır.

 

 

 

 

 

 

Hazarlar’da ve Osmanlı’da bu sembol sıkça kullanıldı. Bugün birçok camide, kılıçların üzerinde, Osmanlı tepsilerinde ve tabaklarında, mezar taşlarının üzerinde bu altı köşeli yıldıza denk gelebiliyoruz. Hatta Barbaros Hayrettin Paşa’nın sancağında da bu sembol kullanıldı. Hz. Davud peygamberin kalkanı üzerinde de bulunan bu yıldız sembolünü Yahudi sembolü olarak görmek oldukça yanlıştır. Çünkü bu sembol Hz. Davud peygamberden gelmekte ve tıpkı diğer peygamberler gibi bizler için kutsaldır.

 

 

 

 

Geçtiğimiz günlerde Samsun’un Ladik ilçesindeki Ambar köyde, üzerinde Davud Yıldızı’nın bulunduğu 800 yıllık bir kapı bulundu. Günümüzde Süleyman Mührü yüzüğü birçok kişi tarafından tercih edilmekte ve kullanılmaktadır. Yüzüğün bu şekilde kullanılmasının caiz olduğunun belirtilmesiyle birlikte takan kişiye herhangi bir fayda sağlamadığının da altını çizmekte fayda var.

 

 

 

Hz. Süleyman peygamberin sahip olduğu bu güç yüzüğünün hikayesinin Yüzüklerin Efendisi filmlerinde yaşanan onaylarla olan benzerliği ise oldukça dikkat çekici. Sahibine doğa üstü yetenekler veren bir güç yüzüğünün hikayesini izlemiştik.

 

 

 

 

 

Amasya’da Bulunan Tarihi Eser Süleyman’ın Mührü mü?

 

 

Türkiye’de yaşananlar ise oldukça ilginç… Amasya’da gerçekleştirilen bir operasyonda ele geçirilen tarihi eserlerden birinin Hz. Süleyman’ın Mührü olduğunun tahmin edildiği yönünde haberler yayınlanmıştı.

 

 

Jandarma ekipleri tarafından bir köy evine yapılan baskında üzerinde İbranice yazıların bulunduğu altın kitabeler, boğa figürlü bir heykelcik, muskalar, 2 adet büyü kitabı ve bronz bir mühür ele geçirildi. Birçok haber mecrasında ise bu mührün Hz. Süleyman’a ait olan mühür olduğunun düşünüldüğü aktarılsa da, arkeoloji sitelerinde bulunan bu objenin Mührü Süleyman olabileceğine dair haberler eleştirildi.

 

 

 

 

İncelenmek üzere Amasya Müze Müdürlüğü’ne teslim edilen eşyaların şimdilik tarihi eser olduğu konusunda hemfikir olunsa da uzmanların detaylıca incelemesinden sonra hangi döneme ait olduğunun ortaya çıkacağı belirtildi.

 

 

 

 

Büyük Devletler Mührü Süleyman Yüzüğü’nün Peşinde!

 

 

Şu bir gerçek ki hayvanlara, cinlere ve rüzgara hükmetmeye vesile olan böylesi bir yüzük, pek tabi ki bir çok kişinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Şaşıracaksınız ama birçok devletin bu yüzüğün peşinde olma olasılığı var. Kimilerine şaka gibi gelse de Trump’dan Putin’e kadar bir çok devlet liderinin cinlerle temas halinde olduğu, onları ülkeler arası istihbaratta kullanmaya çalışıyor oldukları bir gerçek.

 

Cinleri kullanmaya çalışan ve belki de kullanan devletlerin dördüncü boyutun bu varlıklara tamamıyla hükmedeceklerini düşündüren böyle bir yüzüğün peşine düşmüş olabilecekleri pek de garip olmasa gerek.

 

 

 

Etiketler: süleyman mührü yüzük, mührü süleyman yüzük, mührü süleyman, süleyman mührü
Aralık 29, 2021
Listeye dön