Sıkıntı Duası - İç Sıkıntısından Kurtulmak İçin Mucizevi Dua

Sıkıntı duası

Zaman zaman yaşadığımız kötü bir olaydan, gördüğümüz kötü bir rüyadan ya da hiç bir sebebi yokken içimize bir sıkıntı düşer. Hemen Allah`a sığınır, sıkıntımızı, derdimizi alması için dualar ederiz. Ama sırf bu durumlarda okunabilecek sıkıntıdan kurtulmak için dua var mı? Dert sıkıntı gideren mucizevi dua nedir? Kur’an-ı Kerim’de sıkıntı için dua var mı? Peygamber efendimizin (s.a.v.) okuduğu sıkıntı duası nedir?

 

Bu yazımızda sıkıntı duası hakkında bilgiler vermek ve çok kişinin merak ettiği bu soruları yanıtlamak istiyoruz.

 

Kur’an-ı Kerim’de sıkıntıdan kurtulmak için okunacak ayetler

 

Birçok durumda olduğu gibi iç sıkıntınızdan kurtulmak istediğinizde de ilk Allah`ın isimlerini zikrederek, Kur’an-ı Kerim’den sure ve ayetleri okuyabilirsiniz. Allah`ı zikretmek, tevhid etmek, tesbih etmek, O`na sığınmak ve bunu gönülden inanarak yapmak Allah katında kabul olur derler.

 

Kur’an-ı Kerim’in Şûrâ suresinin 10. ayetinde şöyle yazar: “Vemâ-hteleftum fîhi min şey-in grhukmuhu ila(A)llâh(i)(c) żâlikumu(A)llâhu rabbî ‘aleyhi tevekkeltu ve-ileyhi unîb(u)”

 

Türkçe meali: Rasulüm! De ki: “Hangi konuda anlaşmazlığa düşerseniz düşün, o konuda nihai hükmü verecek olan Allah`tır. Rabbim olan Allah işte budur. Ben yalnızca O`na güvenip dayandım ve bütün gönlümle yalnızca O`na yönelirim”.

 

Yine Tevbe suresinin 129. ayetinde şöyle der: “Fe-in tevellev fekul hasbiya(A)llâhu lâ ilâhe illâ hu(ve)(s) ‘aleyhi tevekkeltu vehuve rabbu-l’arşu-l’azîm(i)” yani “Rsulüm! Bütün bunlara rağmen onlar yine de sana inanmaktan yüz çevirirlerse de ki: “Bana Allah yeter. O`ndan başka ilah yoktur. Yalnız O`na dayandım, O`na güvendim. O, büyük arşın Rabbidir”.

 

Sıkıntılı durumlarınızda özel olarak okuyabileceğiniz sıkıntı duası arıyorsanız Kur’an-ı Kerim’de okunabilecek iç sıkıntısı için dua vardır.

 

Birçoğunuzun da bildiği ve sürekli tekrar ettiği “Allah bize yeter, O ne güzel vekildir!” anlamını ifade eden “Hasbuna(A)llâhu veni’me-lvekîl(u)” duası iç sıkıntılarınızdan kurtulmanıza yardımcı olur. Yine bu duada da Allah`a sığınılır.

Bu dua Ali İmran suresinin 173. ayetinden bir parçadır. Ayetin tamamı ve Türkçe meali ise şöyledir: “Elleżîne kâle lehumu-nnâasu inne-nnâse kad ceme’û fahşevhun fezâdehum îmânen ve kâlû hasbuna(A)llâhu veni’me-lvekîl(u)”.

Türkçe meali: Onlar ki, bazı kimseler kendilerine: “Düşmanlar sizinle savaşmak üzere ordular topladı, onlardan korkun!” dediklerinde, bu onların imanını bir kat daha artırdı da: “Allah bize yeter, O ne güzel vekildir!” mukabelesinde bulundular.

 

 

İç sıkıntısı için dua: İnşirah Suresi

 

Dert sıkıntı gideren mucizevi dua Kur’an-ı Kerim’in 94. suresi olan İnşirah suresidir. Mekke`de nazil olan bu sure 8 ayettir. Bu sureyi her kim okursa bütün iç sıkıntılarından ve derrtlerinden kurtulur, huzur bulur. Surenin Türkçe okunuşu ve meali şöyledir:

 

Elem nerşah leke sadrak(e) – Rasulüm! Biz senin göğüsünü açıp genişletmedik mi?

Ve veda’nâ ‘anke vizrak(e) – Üzerinden kaldırıp atmadık mı o çok ağır yükünü:

Elleżî enkada zahrak(e) – Belini çatır çatır çatırdatan o ağır yükünü!

Ve rafa’nâ leke żikrak(e) – Senin ismini ve şanını yüceltmedik mi?

Fe-inne me’a-l’usri yusrâ(n) – Her zorlukla beraber elbette bir kolaylık vardır.

İnne me’a-l’usri yusrâ(n) – Evet, her zorlukla beraber elbet bir kolaylık vardır.

Fe-iżâ feraġte fensab – O halde mühim bir işi bitirdiğinde hemen başka bir mühim işe sarıl.

Ve-ilâ rabbike ferġab – Dua ve niyazla yalnızca Rabbine yönelip yalvar!

 

 

Hz. Muhammed Peygamberimizin sıkıntılı zamanlarda okuduğu dua

 

Peygamber efendimizin okuduğu ve önerdiği sıkıntı duası ile ilgili sahabelerinin birçok rivayetleri ve hadisleri vardır.

 

Sahabe Ebu Said el-Hudri`nin anlattığına göre, Peygamberimiz (s.a.s) birgün mescide girdiğinde Ebu Ümame`nin namaz zamanı dışında orada oturduğunu görer ve bunu merak eder. Ebu Ümame sıkıntı ve borçlar nedeniyle orada oturduğunu söyleyince Peygamber efendimiz ona “Allâhümme innî e’ûzü bike minel-hemmi vel-hüzni. Ve e’ûzü bike minel-‘aczi vel-keseli. Ve e’ûzü bike minel-cübni vel-buhli. Ve e’ûzü bike min ğalebetid-deyni ve kahrir-ricâli.” duasını okursa Allah`ın onun sıkıtısını gidereceğini söyler.

 

Bu duanın Türkçe anlamı ise şöyledir: “Allah`ım! Üzüntüden ve kederden sana sığınırım. Acizlikten ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borcun beni alt etmesinden ve insanların kahrından sana sığınırım”.

 

Peygamber Efendimizin diğer sahaberinden biri aynı zamanda yakın akrabası olan Abdullah ibn Abbas ise Abbas Hz. Muhammed Peygamber efendimizin sıkıntılı zamanlarında bu duayı okuduğunu anlatır:

Lâ ilâhe illâllâhül-‘azîmül-halîm

Lâ ilâhe illâllâhü Rabbül-‘arşil-‘azîm

Lâ ilâhe illâllâhü Rabbü’s-semâvâti ve Rabbül-ardi ve Rabbül-‘arşil-kerîm

 

Bu duanın anlamı ise şöyledir: “Büyük ve halim olan Allah`tan başka ilah yoktur. Yüce arş`ın sahibi Allah`tan başka ilah yoktur. Göklerin, yerin ve kıymetli arş`ın Rabbi olan Allah`tan başka ilah yoktur”.

 

 

Sıkıntıdan Kurtulmak İçin Dua

 

Güç ve kuvvet Allah`a mahsustur. Yerin ve göğün, kainatın tek sahibi, heş şeyi bilen sadece O`dur. Sizin sıkıntılarınızı gideren de, sadece O’dur.

“Bismillahirrahmanirrahim La Havle Vela Kuvvete İlla Billahin Aliyyil Azim” sıkıntı duası da “Kuvvet ve güç sadece büyük ve yüce olan Allah`ın yardımı ile olur” anlamına gelmektedir.

 

Bu dua da Kur’an-ı Kerim’in Kehf suresinin 39. Ayetinin bir parçasıdır. Kur’an-ı Kerim’de bu dua şöyle geçer : “lâ kuvvete illâ bi(A)llâh(i)” yani “bütün kuvvet ancak Allah`a aittir”.

Etiketler: Sıkıntı Duası, sıkıntı gideren dua
Ocak 20, 2022
Listeye dön
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR