En Kuvvetli Salavatı Şerife, 700 Bin Salavat Kuvvetinde Tesirli!

En Kuvvetli Salavatı Şerife

Salavat Peygamber Efendimiz'e dua etmek anlamı taşır. Allahümme salli ala Muhammed ve ala âli Muhammed dediğimiz zaman Peygamber Efendimiz'e (s.a.v.) salavat getirmiş oluruz. Bir ortamda veya namazda Efendimiz'in (s.a.v.) adı geçtiğinde aleyhisselam ya da aleyhissalatü vesselam ya da sallallahü aleyhi ve sellem diyerek O'na dua ederiz. Bu şekilde de Hz. Peygambere salavat getirmiş oluruz. Peki, en kuvvetli salavatı şerife hangisidir? Bazı özel salavatlar 70 bin, 100 bin ve hatta 700 bin salavat kuvettinde olabilmektedir. Bugün sizler için en kuvvetli salavatı şerifeleri listeledik.

 

En Kuvvetli Salavatı Şerife Listesi

70 Bin Salavat Kuvvetinde Salavat

 

Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedin ve ala alihi adede kema-lillahi ve kema yeligu bikemalih.

 

3 Kez Okununca 70 Bin Kez Delal-ü Hayrat’ı Okumuş Olunan Salavat

 

Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala alihi salaten te’dilü cemi’a salevati ehli mehabbetike ve sellim ala seyyidina muhammedin ve ala alihi selamen ya’dilü selamehüm.

 

100 Bin Salavat Tesirinde Salavat

 

Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedin innurizzatiyyi ves sirris sari fi sairil esmai ves sıfat.

 

120 Bin Salavat Tesirinde Salavat

 

Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina muhammedinil fatihi lima uğlika vel hatimi lima sebeka ven nasırıl hakki bil hakkı vel hadi ila sıratikel müstekıymi sallellahü aleyhi ve ala alihi ve eshabihi hakka kadrihi ve miktarihil aziym.

 

Sabah Akşam 3'ker Kez Okununca Günahın Kirinden Arındıran Salavatı Şerife

 

Allahümme inni eselüke bike en tasülliye ala seyyidina muhammedin ve ala sairil enbiyai vel murseliine ve ala alihim ve sahbihim ecmeıne ve en tağfira li ma meda ve tahfezani fiima begiye.

 

Hz. Fatıma (r.a.) buyurmuştur: Kim bu salavatı bir kez okursa denizler mürekkep, ağaçlar kalem olsa bile sevabını yazmayı bitiremez.

 

Allahümme salli ala men ruhuhu mihrabül ervahı vel melaiketi vel kevn. Allahümme salli ala men hüve imamül enbiyai vel murseliyn. Allahümme salli ala men hüve imamü ehlil cenneti ibadillahil mü’miniyn.

 

Hz. Muhammed Efendimiz (s.a.v.) buyurmuştur: Denizler mürekkep, ağaçlar kalem, tüm melekler kâtip olsa ve kıyamet gününe kadar yazmaya kalksalar, denizler kurur, kalemler tükenir ama bu salavatı şerifenin sevabını tamamen yazamazlar. Sabah 3, akşam 3 kez okunması tavsiye edilir.

 

Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin fiyl evveliyn vel ahiriyn ve fil meleil ala ila yevmiddiyn.

Yin Efendimiz (s.a.v.) buyurmuştur ki: Bu salavatı okuyup kim üzerime salavat getirirse şefaatim vacib olur.

 

Allahümme salli ala muhammedin ve enzilhül münzelel mugarrabe minke yevmel kıya-meh.

Efendimiz (s.a.v.) buyurmuştur: Yatmadan önce bu salavatı açıktan 70 kez okuyan beni rüyasında görür. (bknz: istihare duası)

 

Allahümme salli ala ruhi seyyidina muhammedin fil ervah. Allahümme salli ala cesedi seyyidina muhammedin fil ecsad. Allahümme salli ala gabri seyyidina muhammedin fil kubur. Allahümme ebliğ ruha seyyidina muhammedin minni tehıyyeten selaten ve selema.

 

En kuvvetli salavatı şerif arayanlar yukarıdaki salevatları zikredebilirler. Gün içerisinde ezberleyip her fırsatta tekrarlamak oldukça tesirli olacaktır.

Salavat-ı tefriciyye günde en az 41 kez okunduğunda hastalara şifa verir biiznillah.  (bknz: şifa duası)

 

Allahümme salli salaten kamileten ve sellim selamen tammen ala seyyidina muhammedi- nillezi tenhallü bihil ugadü ve tenfericü bihil kürabü ve tügda bihil havaicü ve tünalü bihirre ğaibü ve husnül havaatimi ve yüstesgal gamamü bi vechihil keriimi ve ala alihi ve sahbihi fii külli lemhatin venefesin bi adedi küllin ma’lümin lek.

40 gün boyunca sabah namazı ardından okunduğunda istenilen hayırlı iş gerçekleşir. (bknz: işlerin rast gitmesi için dua)

 

Allahümme salli ala seyyidina muhammedin abdike ve rasulike ve haliylike ve habiibike salaten ergabiha merakiyel ihlasi ve enalü biha ğayetel ihtisası ve sellim tesliymen adede ma ahata bihi ilmüke ve ehsahü kitabüke küllema zekera kezzakirune ve ğafele an zikrihil ğafilun.

Okuyana 70 bin melek bin sabah sevap yazar

 

 

Cezallahu anna muhammeden ma hüve ehlüh.

 

Etiketler: En Kuvvetli Salavatı Şerife
Nisan 05, 2022
Listeye dön
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR